JE BENT PERFECT IN GODS OGEN


Hebreeën 10
maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

Als jij Jezus aanvaard hebt als God en Verlosser, dus, als je wedergeboren bent, dan ziet God jou zonder fout, smetje of onvolmaaktheid. Prijs Zijn Woord en het volbrachte werk van Zijn Zoon Jezus Christus. Twijfel niet aan jouw volmaaktheid in Christus!

Jezelf te zien als verre van perfect is geen bescheidenheid, maar een gebrek aan begrip en vertrouwen in het volmaakte offer van Jezus voor jou! In de Bijbel lezen we: "Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt". In de Engelse KJV lezen we:

For by one offering He hath perfected forever them that are sanctified

Besef je dat? Je bent niet alleen heilig gemaakt, maar door hetzelfde offer van Zijn lichaam, ben je al geperfectioneerd. Je bent zowel heilig als perfect in Gods ogen!

Jouw zonden zijn perfect en totaal vergeven. Dus in plaats van bewust te zijn van je zonden (om een slecht geweten te hebben [Hebreeën 10:22]), kun je een perfect geweten hebben, een geweten vrij van schuld en veroordeling van zonden. Als je "zonde-bewust" leeft, zeg dan simpel: "Dank U, Jezus, voor Uw wonderbaarlijk werk aan het kruis. Het is een perfect offer dat al mijn zonden volledig verwijderd heeft.

"Heilige Geest, dank U voor het overtuigen van mijn gerechtigheid, niet mijn eigen, maar Gods gerechtigheid, gegeven aan mij als een geschenk. Blijf me overtuigen, ook als ik faal, dat ik nog steeds de gerechtigheid van God in Christus ben!"

God ziet jou perfect zonder enige smetje van zonde. Hij behandelt je als een rechtschapen man of vrouw, want zo heeft Hij jou gemaakt. Dus verwacht de goede dingen:

Spreuken 10: 6
Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.

Jezelf te zien als verre van perfect is geen bescheidenheid, maar een gebrek aan begrip en vertrouwen in het volmaakte offer van Jezus voor jou! God ziet jou door Jezus Christus, volmaakt, zonder zonden, zonder smet! Neem Jezus aan als persoonlijke Verlosser. Je bent dan de rechtvaardigheid van God in Christus!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook