SALOMO EN HET GEHEIM VAN ZIJN WIJSHEIDSalomo was een rijk en wijs man. In de Bijbel lezen we waarom. Toen Salomo koning werd, was hij nog maar een jonge man van ongeveer 18 jaar oud. In een nacht verscheen God aan Salomo. In 2 Kronieken 1 lezen we:

In die nacht verscheen God aan Salomo en zei tegen hem: Vraag wat Ik u geven zal.

Denk hier eens over na. Wat zou jij hebben gevraagd als je Salomo was? Salomo vroeg niet om rijkdom. Evenmin vroeg hij om door mensen geëerd te worden. In plaats daarvan zei hij tegen God:

Geef mij nu wijsheid en kennis.

Salomo vroeg dus om wijsheid en kennis, en God was blij met deze keuze, zoals we in 1 Koningen 3 kunnen lezen:

Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit gevraagd had.

Gods antwoord op het verzoek van Salomo was (2 Kronieken 1):

Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal opstaan.

In 1 Koningen lezen we dat Salomo om een verstandig, begripvol hart vroeg, zodat hij onderscheid kon maken tussen goed en kwaad. Dus toen Salomo om wijsheid en kennis vroeg, vroeg hij om een begripvol hart.

Het woord 'begrijpen' is het Hebreeuwse woord shama en betekent 'intelligent horen'. Salomo ontving dus een hart geleid door Gods Geest, die ons in alle Waarheid leidt. Het doet denken aan een tekst uit Johannes 16:

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Je hebt dit hart nodig om Gods wijsheid te ontvangen voor elk aspect van je leven!

Ik geloof dat hetzelfde verzoek dat God toen waardeerde, Hem vandaag nog steeds een plezier doet. God is blij als we Jezus om wijsheid vragen: God om wijsheid vragen is onszelf in een houding van vertrouwen en afhankelijkheid van zijn onverdiende gunst plaatsen. Alleen de nederigen kunnen Jezus om wijsheid en een horend hart vragen.

Hoewel Salomo alleen om wijsheid vroeg, voegde God hem "rijkdom en weelde en eer" toe. Te veel mensen jagen rijkdom en eer na, zich niet realiserend dat al deze dingen door de wijsheid van Jezus komen.

Zelfs als iemand plotseling rijk zou worden, zonder de wijsheid van Jezus om het te beheren, zou de rijkdom (het geld) worden verspild. Maar met Gods wijsheid zal je niet alleen gezegend worden, je zult ook in staat zijn om de zegeningen in je leven vast te houden, in de vorm van gezondheid en overvloed, zoals we in Johannes 10 lezen:

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Ken jij Jezus? Vraag jij om Zijn wijsheid, of vertrouw je op je eigen wijsheid? De vraag is nu wat jij met dit gegeven doet? Kies jij voor Jezus?

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook