SPREEK TEGEN DE BERG!


Markus 11
Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.


Iedereen, die geloof op dezelfde manier gebruikt als Jezus dat deed, zal dezelfde resultaten krijgen. Jezus benadrukt dit in Markus 11:

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

Dit is een cruciaal onderdeel van geloof. We kunnen geloof niet alleen 'bedenken'. Het moet uitgesproken worden, zoals we ook in Spreuken 18 lezen:

Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Ook is het belangrijk te beseffen wie of wat we aanspreken. In Markus 11 lezen we dat we tegen de berg moeten spreken. De berg is een symbool van ons probleem, van welke aard dan ook. De meeste mensen spreken tot God over hun problemen. Echter, Markus 11 leert ons dat we tegen onze problemen over God moeten spreken! Ofwel, gelovigen moeten hun autoriteit nemen en het probleem gebieden te vertrekken! In zowel Mattheüs 10 als Lukas 9 lezen we een duidelijke opdracht:

Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.

Tegenwoordig hoor je meestal mensen op deze manier voor genezing bidden: "Vader, dank U wel, dat ik door de striemen van Jezus genezen ben. Ik claim mijn genezing in de naam van Jezus." Dat is allemaal goed en waar, maar dat is niet wat Jezus ons opgedragen heeft te doen. Wij moeten direct tot het probleem spreken en, onze autoriteit in Jezus gebruikend, het probleem gebieden weg te gaan.

Mensen moeten geloven dat de woorden die zij spreken, ook daadwerkelijk tot stand zullen komen, zonder dat ze het in hun hart betwijfelen. Mensen, die geen waarde aan woorden hechten en constant maar dingen roepen, die ze niet menen, kunnen dit niet doen. Zij trainen hun lichamen om niet in hun woorden te geloven en het niet serieus te nemen, doordat ze altijd vreemde dingen zeggen. Degenen die de wonderbaarlijke dingen tot stand zien komen, die Jezus ons beloofd heeft in Markus 11, zijn diegenen, die hun tongen bedwingen, niet alleen wanneer ze een probleem hebben of iets van God nodig hebben, maar in alle situaties. Wees daarom bewust van hetgeen je spreekt!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook