SCHIK JE NAAR GODS TIMING!


Prediker 9
Opnieuw zag ik onder de zon dat niet de snellen de wedloop winnen, en ook niet de helden de strijd, ook dat niet de wijzen brood hebben, en ook niet de verstandigen rijkdom, en evenmin de kenners gunst. Tijd en toeval overkomen hun immers allen.


In Psalm 37 lezen we:

De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet.

Als jij Jezus aanvaard hebt als God en Verlosser, ben jij deze man uit Psalm 37. We lezen verder:

Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.

Je kunt erop vertrouwen dat God ervoor zorgt dat je op het juiste moment op de juiste plaats bent, zodat de juiste gebeurtenissen in je leven gebeuren! Niemand wil op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Dat kan tot rampzalige resultaten leiden.

Maar zelfs als je denkt dat je op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats bent, bijvoorbeeld wanneer je in de file staat of je trein mist, besef dan dat een uitstel Gods bescherming kan zijn. Soms kan een vertraging van slechts een paar seconden het verschil betekenen tussen leven en dood!

Hoe intelligent je ook bent, hoe dik jouw spaarrekening ook is, of hoe beroemd je ook bent, je weet vaak niet van tevoren wat jouw beste plaats en timing zijn. Je kunt lang niet altijd weten waar gevaar dreigt. Alleen God kan jou op het juiste moment op de juiste plaats zetten!

Voor een gelovige, een rechtvaardige in Christus bestaat "toeval" niet; God weet hoe Hij je op de juiste plek en het juiste moment moet plaatsen! Vertrouw op Jezus en niet op jezelf! In Spreuken 3 lezen we:

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Het enige dat jij moet doen is toestaan dat God jou op een bovennatuurlijke manier leidt!

Kies jij voor Jezus? Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook