JEZUS DE TIMMERMAN


Markus 6
Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd.

De Bijbel beschrijft het leven van Jezus tot ongeveer Zijn twaalfde en na Zijn dertigste. Over de tussenliggende achttien jaren is niet veel bekend, of toch wel?

De Bijbel leert ons dat Jezus in die jaren timmerman was!

In de eerste plaats is Jezus onze Verlosser. De Bijbel leert ons: God (de Vader) is Liefde. In Johannes 14 lezen we:

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Ofwel, Jezus is de Weg tot de Liefde! Wie Jezus niet kent, heeft de Liefde niet!

In Markus 6 lezen we:

Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon,
en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd.


Het is dus duidelijk dat Jezus bekend stond als timmerman.

Jozef was timmerman en van hem heeft Jezus het vak geleerd. Kinderen hadden meestal hetzelfde beroep als hun vader. Het is mogelijk dat Jozef stierf voordat Jezus een volwassen man was en dat Hij enige tijd verantwoordelijk was voor de zorg voor zijn moeder Maria en Zijn jongere broers en zussen. Sinds hun terugkeer uit Egypte waren zij in Nazareth blijven wonen. Mozes en Daniël leefden enige tijd in een paleis, maar Jezus, de grootste Koning, in een gewoon huis, in een klein dorp, ver van Jeruzalem in het armoedige noorden van het land. Hij werkte zes dagen in de week, van zonsopgang tot zonsondergang, met Zijn handen en hielp Zijn moeder met het grootbrengen van haar kinderen. Toen Jezus een jaar of dertig was, legde Hij Zijn beroep neer en verliet Nazareth om voortaan te leven als profeet om mensen te onderwijzen uit de Schriften en te genezen. Veel mensen uit Nazareth en omgeving, die Hem kenden als timmerman, waren verbaasd door wat Hij leerde en deed. Ze zeiden tegen elkaar: "Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd.". Ofwel, omdat ze wisten dat Jezus een eenvoudige timmerman was en één van hen, vonden ze dat Jezus op hol geslagen was. Hij moest Zijn gewone werk weer gaan doen. Het gevolg was ook dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen:

En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

De Bijbel zegt weinig tot niets over de verblijfplaats van Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar, maar wie de Bijbel in zijn context leest en begrijpt, weet dat Jezus in Zijn niet-publieke jaren vooral in Israël moet zijn geweest, en met name Nazareth en omgeving. Daar was Hij, zoals boven aangetoond, timmerman zoals zijn pleegvader (want God was en is zijn Vader).

Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij". Je kunt deze wereldberoemde uitspraak van Jezus erkennen en geloven. Of je kunt het negeren en het wegduwen. De keuze is volledig aan jou.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook