DE TWAALF WATERBRONNEN EN ZEVENTIG PALMBOMEN


Exodus 15
Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water.

In Exodus 15 vinden we een belangrijke Bijbelse sleutel voor goddelijke gezondheid. Nadat God Zijn volk uit Egypte geleid heeft, zegt Hij:

Ik ben de HEERE, uw Heelmeester

De Israëlieten kwamen bij Elim, waar zij twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen aantroffen. De plaatsnaam Elim betekent "Grote bomen". De waterbronnen en palmbomen spreken van verfrissing. De Israëlieten rustten en werden daar verfrist. Maar waarom "twaalf" en "zeventig"? Dit zijn geen onbelangrijke details! De twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen vertegenwoordigen gezalfde kerken en gemeenten die jou verfrissen met Gods Woord. Dus als je Jezus niet alleen als Verlosser, maar ook als Geneesheer wilt leren kennen, luister dan naar Gods Woord, want als Zijn Woord uitgaat, zal het je genezen. Zijn Woord is immers medicijn voor ons lichaam! (Spreuken 4:22)

Waarom dit verband? In Mattheüs 10 riep Jezus Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht iedere kwaal te genezen:

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.


In Lukas 10 stelde Jezus zeventig anderen aan, die Hij twee aan twee uitzond. Ook deze zeventig kregen de opdracht zieken te genezen en het evangelie te prediken:

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.

genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.


Met andere woorden, Jezus zalfde de twaalf en zeventig discipelen om Gods Woord te prediken en de zieken te genezen. Vandaag, als je, net als de Israëlieten bij Elim een verfrissing wil, als je gezondheid en genezing wilt, ga niet naar een kerk, die je wijs maakt dat God niet altijd wil genezen en dat Hij je soms ziekte geeft om je iets te leren. Zeker snoeit God ons, zeker onderwijst de Heilige Geest ons, maar, God maakt ons niet ziek! In plaats daarvan, ga naar een Bijbelgetrouwe kerk die het Woord predikt, zieken geneest en demonen uitdrijft. Op die wijze begint de wandel in goddelijke gezondheid, door het luisteren naar het Woord. Het Woord is medicijn voor onze geest, ziel en lichaam!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook