UITSPRAKEN EN HUMOR


Spreuken 11
Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken...

Het geweten is Gods aanwezigheid in de mens (Emanuël Swedenborg)
De menselijke geest gelooft het liefst onbegrijpelijke dingen (Blaise Pascal)
"Je bent geen dwaas als je opgeeft wat je niet kunt vasthouden om te krijgen wat je nooit meer afgenomen kan worden" (Jim Elliot)
'De ontdekking van de ruimte eindigt in een nevel van onzekerheid... We tasten zoekend langs spookachtige meetfouten.', Edwin Hubble
De enige manier om realist te zijn is door in wonderen te geloven. (David Ben Gurion)
"Het evangelie van Jezus is geen religie en religie heeft niets met het evangelie van Jezus te maken."
"Voor de discipelen van Jezus is het evangelie een kracht Gods, voor veel theologen is het een wetenschap."
De liefde leeft niet van inkomsten, maar van investeringen.
God roept nooit degenen die geschikt zijn voor een taak Hij maakt de geroepenen geschikt!
De evolutie-theorie is de basis geweest voor Hitler's Endlösung, (Peter Scheele)
"Een goede leider is niet iemand die alles beter weet, maar iemand die de capaciteiten van zijn medewerkers zo weet te benutten dat het gezamenlijke doel bereikt wordt."
"De beste leiders zijn zij die het nooit wilden worden."
Veel knielen zorgt er voor ..dat je staande kunt blijven!
In gebed geef je God geen instructies, maar meld je je gereed om in actie te komen!
Angst voor de dood houd u van het leven af, niet van het sterven.
IJdelheid der ijdelheden is meer dan lucht en leegte!
Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: Niet omdat ik Hem zie, maar omdat ik Hem voel.
Wanneer de duivel ons steeds herinnert aan ons verleden, wordt het tijd dat wij hem herinneren aan zijn toekomst.
Is gebed jouw stuurwiel of reservewiel?
"Verwarring, onzekerheid, misverstanden en onenigheid ontstaan niet doordat men niet in de bijbel kan vinden wat men er in zoekt, maar doordat men niet wil aanvaarden wat er wel in te vinden is."
Rousseau sprak: "Ik moet zeggen dat de majesteit van de Schrift mij verwondert. Ziet de boeken van de grote filosofen met al hun praal, wat zijn zij klein daarnaast!" Veel mensen claimen graag 'God te dienen' Maar bij voorkeur in een adviserende rol...
Geef satan géén lift, hij wil namelijk altijd het stuur overnemen!
Dit is gelukkig geen humor maar realiteit: 'Veel wegen leiden naar Rome. Maar slechts één weg naar de hemel namelijk Jezus Christus!'
Evangeliseren is een Heidens karwei!
God beproeft ons om het beste uit ons te halen. De duivel verzoekt ons om het slechtste uit ons te halen
Een slechte gewoonte is als een makkelijke stoel: Je valt er zomaar in, maar... je komt er moeilijk uit
Als je met een verleiding in discussie treedt, ben je al een heel eind op weg om er voor te bezwijken
I believe in the Big Bang, God said 'bang' and it was
Zegt de dominee tegen zijn gemeente: "Vandaag preek ik niet, want ik heb u iets te vertellen..."
Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God. (Soren Kierkegaard, Deens theoloog, 1813-1855)
Als je van het evangelie overneemt wat je bevalt, dan geloof je meer in jezelf dan in het evangelie
Ongelovigen geloven het ongelooflijkste
Ik sta liever voor aap dan dat ik er van afstam!
EVOLUTIE: Waarom moeilijk doen als't in zes dagen kan!
Sommige dominees zijn zo blij met het eeuwige leven, dat ze de lengte van hun preek erop baseren
Het is een Christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om Christenen te bekeren!
Toen ik jong was, bad ik vaak om een fiets. Later realiseerde ik mij dat het met God op die manier niet werkt. Daarom stal ik een fiets en bad ik de Here om vergeving. Een mooie ontdekking, hoeveel mensen blijven niet hun hele leven bidden om gezondheid, dagelijks brood, Gods zegen enz. Zonder tot de conclusie te komen dat we om iets anders moeten vragen. Om God zelf
Lees de bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam (Ds A. van de Veer)


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook