DE UITTOCHT UIT EGYPTE


Exodus 12
De Israëlieten gingen weg en deden zoals de HEERE Mozes en Aäron geboden had, zo deden zij.


Vanuit sommige wetenschappelijke benaderingen wordt beweerd dat de uittocht uit Egypte, zoals beschreven in het Bijbelboek Exodus slechts een mythische constructie is. Diverse geschiedkundigen stellen dat het bij deze uittocht uit Egypte om slechts enkele families zou gaan, en niet om vele honderd duizenden mensen, zoals de Bijbel beweert. Echter, kernpunt is Genesis en Exodus in de juiste tijd te plaatsen!

Het synchroniseren van de Bijbelse chronologie met de herziene Egyptische chronologie zal nog meer onderzoek en zorgvuldig vakmanschap eisen. Uitgaande van de nauwkeurigheid van de Bijbel en de toepassing van professionele onderzoeksnormen, zijn diverse wetenschappers aan een veelbelovende start begonnen. Clifford Wilson, de voormalige Directeur van het Australische Institute of Archaeology, zei treffend: "Ik ken geen archeologische ontdekkingen die na zorgvuldige bevestiging met de Bijbel in tegenspraak zijn. De Bijbel is het nauwkeurigste geschiedenisboek dat de wereld ooit gezien heeft."

Volgens de Israelische archeoloog Israel Finkelstein en de geschiedkundige Neil Asher Silberman zijn de Israelieten zelfs nooit in Egypte geweest. David en Salomo waren slechts lokale leiders zonder enige macht, volgens deze wetenschappers. De Bijbelse verhalen in de boeken Samuel, Koningen en Kronieken zouden slechts volkslegenden en mythen zijn. Finkelstein en Silberman voeren onder andere als argument aan dat de Bijbelse verhalen intern vaak tegenstrijdig zijn of elementen bevatten die in de tijd waarin deze verhalen spelen nog niet bestonden. Dat er geen tegenstrijdigheden in de Bijbel zijn, hebben we al uitgelegd! Zie het overzicht: ("Als de Bijbel waar is, waarom staan er dan zoveel tegenstrijdigheden in?").

Heeft de uittocht plaatsgevonden, of berust dit verhaal slechts op volkslegenden en mythen?

Dat de Bijbel en Egyptische chronologie op elkaar aansluiten is in een ander artikel uiteengezet. Het probleem kan niet gevonden worden in tegenstrijdigheden of een niet passende chronologie.

De Uittocht uit Egypte kunnen we aan de hand van de Bijbel dateren rond 1445 v. Chr. De 12e dynastie van Egypte was één van de hoogtepunten in de Egyptische geschiedenis. Door de chronologie correct toe te passen, zou Jozef tijdens deze dynastie aan de macht komen onder Sesostris I. Jozef werd door zijn broers verkocht, uit jaloezie, aan handelaren die Jozef vervolgens door verkochten aan een Egyptenaar, Potifar. Van Sesostris I is bekend, dat hij een eerste minister of vizier heeft gehad, Mentuhotep, met buitengewone macht. De Egyptoloog, Emille Brugsch schrijft in zijn boek "Egypt Under the Pharaohs" "in een woord, Mentuhotep, lijkt het alterego van de koning. Als hij arriveerde, bogen belangrijke personen vóór hem neer, bij de buitendeur van het koninklijke paleis", wat de status van Jozef lijkt te bevestigen.

Jozef kon dromen verklaren. Omdat Farao overtuig was door Jozefs uitleg van zijn dromen (o.a. zeven jaar van overvloed gevolgd door zeven jaar van hongersnood), stelde Farao Jozef aan, om het inzamelen van het graan tijdens de zeven overvloedige jaren te leiden. Twee aanwijzingen uit Egyptische inscripties lijken de Bijbelse beschrijving te bevestigen! Ten eerste, een groot relief op de 'Rots van Honger', ' ... Omdat Hapy [ de riviergod ] er niet in geslaagd was op tijd te komen tijdens een periode van zeven jaar. Het graan was karig, Het zaad opgedroogd, elk soort voedsel was schaars... ' (Ashtonand Down, ref. 5, p. 84) en ten tweede, een graf dat toebehoord aan Ameni, een provinciale gouverneur onder Sesostris I, vermeldt: "Niemand was ongelukkig in mijn dagen, zelfs niet in de jaren van hongersnood, want ik had alle gebieden van Nome van Mah aangeplant...zo verlengde ik het leven van zijn inwoners en bewaarde het voedsel dat geproduceerd was" (Ashtonand Down, ref. 5, p. 201).

Zijn er aanwijzingen voor de Egyptische onderdrukking van Hebreeuwse slaven?

Binnen de traditionele chronologie vindt de Egyptische onderdrukking van Hebreeuwse slaven plaats in de 18e dynastie. Het probleem is dat er weinig tot geen historisch bewijsmateriaal is van Hebreeuwse slaven in Egypte op dat moment. Maar wanneer we dit plaatsen in de juiste, de 12e dynastie onder een herziene correcte chronologie, is er aanzienlijk bewijsmateriaal voor Israelitische slavenarbeid in Egypte, denk bijvoorbeeld aan de Semitische slavernij in Kahun tijdens de tweede helft van de 12e dynastie

Het Hyksos mysterie

Wetenschappers zijn in verwarring geweest over de snelle bezetting van Egypte door de geheimzinnige Hyksos, zonder militaire confrontatie. Wetenschappers die een herziene chronologie bepleiten hebben Hyksos geldentificeerd als de Amalekieten, die de uit Egypte vluchtende Israelieten aanvielen. We kunnen aannemen dat de Amalekieten zonder weerstand Egypte introkken, vanwege de vernietiging van het Egyptische leger dat omkwam in de Rode Zee.

Uittocht van Egypte

In een herziene chronologie, was Neferhotep I waarschijnlijk de Farao van de Exodus in de 13e dynastie. In Exodus 7 lezen we:

Mozes en Aäron gingen naar de Farao en deden wat de HEER hun had opgedragen. Voor de ogen van de Farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf op de grond, en de staf veranderde in een slang.... De Farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiers bereikten met hun toverformules hetzelfde. Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in een slang. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven

In het Liverpool Museum bevindt zich een staf van een tovenaar uit exact dezelfde periode (Ashtonand Down, ref. 5, p. 98). De tien plagen zijn ongetwijfeld één van de beroemdste aspecten uit Exodus. Als de plagen daadwerkelijk plaatsgevonden hebben, dan zou er toch bewijsmateriaal moeten? Inderdaad is er in Nederland een papyrus in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden met een grafische afbeelding welke op een griezelige manier herinnert aan de bijbelse gebeurtenissen


... plagen teisteren het gehele land en het bloed is overal... en dat niet alleen, zelfs de rivier is bloed. Drinkt een mens daarvan? Als mens verwerpt hij het. Hij dorst naar water... en dat niet alleen, maar de poorten, kolommen en muren worden met vuur verteerd... En zelfs de zoon van de hoog-geboren mens moet niet meer worden erkend... De vreemdeling van buitenaf zijn in Egypte gekomen...Maar ook al het graan is overal vernietigd... iedereen zegt 'er is niets meer.'


De laatste plaag treft Farao in het hart. God brengt bij middernacht alle eerstgeboren om in elke Egyptische familie. De Hebreeers werden gewaarschuwd voor deze vreselijke ramp en Mozes gaf hen de opdracht om een lam te doden en zijn bloed op hun deurpost te spatten. De Vernietiger zou elk huis met het bloed van het lam voorbijgaan. Het is wel bijzonder in dit opzicht dat Wahneferhotep, zoon van Neferhotep I, de troon van zijn vader niet opvolgde. In plaats daarvan werd Neferhotep I opgevolgd door zijn broer Sobkhotpe IV 'die de troon bezette welke zijn broer onlangs opgaf.' Tot de dag van vandaag kunnen geschiedkundigen geen reden aanwijzen waarom de zoon van Neferhotep I hem niet opvolgde. Misschien is een betere bestudering van de Bijbelse geschiedenis noodzakelijk?!

Een ander stuk indirect bewijsmateriaal wat zeer interessant is, is het plotselinge vertrek van de inwoners van Kahun. Dr. Rosalie David schrijft: "Het is duidelijk dat de voltooiing van de piramide van de koning niet de reden was waarom de inwoners van Kahun uiteindelijk de stad verlieten, hun hulpmiddelen en ander bezit achterlatend in de winkels en huizen... De hoeveelheid, verscheidenheid, en het type van allerdaagse gebruiksartikelen die in de huizen werden achtergelaten suggereren dat het vertrek plotseling en onvoorbereid was" (David, ref. 15, p. 195 and 199). Dit lijkt Exodus 12:33 te bevestigen waar we lezen:

De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel mogelijk uit hun land weg te gaan

Maar wat gebeurde er met het machtige Egyptische leger? Volgens de Bijbel, achtervolgde Farao de vluchtende Israelieten met zijn leger, terwijl zij op wonderbaarlijke wijze de Rode Zee doortrokken. Het Egyptische leger eindigde echter op de bodem van de Rode Zee (Exodus 14). Het is geen toeval dat de mummie van Neferhotep I nooit gevonden is.

Doortocht Rode Zee

Het vinden van de plaats van de doortocht door de Rode Zee zal de uittocht uit Egypte kunnen bewijzen. Er word gezocht in gebieden die niet overeenkomen met het Bijbelse verslag. De traditionele plaatsen, zoals de berg Sinal in de Sinal woestijn, zijn niet onderbouwd met archeologisch bewijs. Het resultaat is dan ook voorspelbaar; géén aanwijzingen gevonden om het Bijbelse verslag te onderbouwen. De conclusie is dat ze ook niet kunnen geloven dat het waargebeurd is. Wie het Bijbelse verslag volgt en een tijdsberekening maakt die overeenkomt met de topografie komt tot een hele andere conclusie. Het is een tocht naar waarheid dwars door traditionele leringen heen. Wagenwiel gevonden in de golf van Akaba aan de kant van Saoedi Arabie. De documentaire behandelt dit vraagstuk en toont veel opmerkelijke vondsten en bevindingen die de kijk op de uittocht uit Egypte zal verrijken. Onder andere worden de graanschuren van Jozef in Egypte en wagenwielen van het leger van de farao in de Golf van Akaba, de vroegere Rode Zee getoond.

VIDEO'S

•  The Exodus Revealed Archaeological Proof of Israel in Egypt The Red Sea Crossing Site and Mount Sina
•  National Geographic Exodus Revealed

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook