BEN IK WEL UITVERKOREN?


Johannes 3
Want alzo lief heeft God de wereld (er staat niet: "de uitverkoren mensen") gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Er was eens een evangelist die een groep mensen iets wilde uitleggen over de betekenis van geloven. Hij pakte een briefje van 200 euro uit zijn zak en vroeg aan de mensen die bij hem stonden wie het wilde hebben. Er waren verschillende reacties. Een deel van de mensen vertrouwde de evangelist niet. Anderen dachten dat er iets achter zou zitten of dat hij een grapje maakte. Het leek alsof er niemand was die het geld wilde hebben. Totdat er toch een jongen was die naar de evangelist toeliep en tegen hem zei dat hij het geld wel zou willen hebben. De evangelist keek de jongen vriendelijk aan en zei: "Alsjeblieft, jij mag het houden." Dankbaar nam de jongen het geld aan.

Ademloos wachtten de mensen af wat er nu ging gebeuren. Maar er gebeurde niets. "Mag hij het geld houden?", vroegen sommigen. "Natuurlijk", zei de evangelist, "het zou toch niet eerlijk zijn als ik iets wat ik eerst gegeven heb, weer zou afnemen?" "Als ik geweten had dat u het echt meende dan had ik het geld ook aangepakt", zeiden anderen."Ik heb het jullie eerlijk aangeboden", zei de evangelist, "maar er was verder niemand die het geld wilde hebben."

De mensen beseften maar al te goed dat alleen zij zelf er de oorzaak van waren dat ze het geld dat hun gratis aangeboden werd, niet hadden gekregen. Niemand had het gratis geld in ontvangst genomen, behalve die ene jongen. Hij geloofde eenvoudig wat de evangelist zei en ging met het geld naar huis.

God biedt het mooiste en kostbaarste aan wat Hij heeft: Zijn Zoon. En wij kunnen dat geschenk ontvangen door het geloof:

Want alzo lief heeft God de wereld (er staat niet: "de uitverkoren mensen") gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Johannes 3:16).

Geloven betekent: vertrouwen. Iedereen die zijn of haar vertrouwen op de Heere Jezus stelt die gaat niet verloren, maar wordt voor eeuwig behouden. Geloof jij dat?

Om over na te denken
Lees Numeri 23:19. Geloof jij dat de Heere God meent wat Hij zegt of belooft?

Bron: benikweluitverkoren.nl

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook