VECHT VANUIT DE OVERWINNING, NIET VOOR DE OVERWINNING!


Efeziërs 6
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

God heeft jou niet nodig om de duivel te verslaan. Jezus heeft het al gedaan en de volledige overwinning bereikt (Kolossenzen 2:15, Romeinen 8:37). Jouw deel is om de overwinning af te dwingen door plaats te nemen op de overwinningsgrond. Met andere woorden, je "vecht" vanuit de overwinning. Je vecht niet voor de overwinning.

In Efeziërs 6 treffen we in vers 12 het woord "strijd" aan, terwijl het begrip "stand houden" meerdere malen voorkomt. Wanneer we de wapenuitrusting aan hebben, kunnen we stand houden. Toch richten veel Christenen zich altijd nog op het strijden, terwijl de overwinning al een feit is!

Mijn vriend, je bent al een overwinnaar in Christus! Je hebt alles al in Christus (1 Korinthe 3:21, 23), je bent al gezegend met elke spirituele zegen in Christus (Efeziërs 1:3). De duivel weet dit. En daarom is zijn tactiek om je te misleiden en je te laten denken dat je de overwinning niet hebt.

Dus wanneer hij je aanvalt door te zeggen: "Maak je zorgen om je geld. Hoe ga je de rekeningen betalen?", sta dan op de overwinning en verklaar, "Ik probeer niet rijk te zijn. Ik ben al gezegend in Christus!" Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Je bent voorzien en gezegend in Christus bent, en wanneer het nodig is, zal voorzien worden, als je het gelooft!

Zo werkt het ook met onze gezondheid, met onze kleding, ons werk en alle andere zaken. De duivel wil ons misleiden en laten geloven dat we geen overwinnaars zijn. En daarom moeten we blijven beseffen dat we "vechten" vanuit de overwinning en niet voor de overwinning! We zijn overwinnaars in Christus! Je bent al gezegend met elke zegen in Christus.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook