GOD HEEFT VEEL MEER DAN WIJ KUNNEN VRAGEN


Filippenzen 4
Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Word je geconfronteerd met één of meerdere gebreken, gebrek in financiën, aan gezondheid, in relaties of wat dan ook? Besef dan dat God in alle opzichten overvloedig voorziet!

In Johannes 6 ontmoette Jezus een grote menigte, die honger had. Het probleem was toen een gebrek aan voedsel. Maar Jezus wist dat waar sprake is van een gebrek, er een overvloedig aanbod in het Koninkrijk van Zijn Vader is, om ruim in het gebrek te voorzien.

Zijn discipelen wisten het echer niet. Ze dachten niet op dezelfde manier zoals Jezus. Ze vertelden Hem dat er een jongen was met vijf broden en twee kleine vissen, maar ze dachten niet dat dat tot iets zou leiden. Ze zeiden (in Johannes 6: 9):

Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen?

De discipelen zagen alleen het probleem, het gebrek. Maar Jezus zag de broden en vissen van de kleine jongen, nam ze van hem en dankte (Zijn Vader, Die veel meer levert dan we ooit kunnen vragen), en begon uit te delen.

Toen Jezus het weinige dat in Zijn handen was begon uit te delen, gebeurde een wonder. Vijfduizend mannen (plus een onbekend aantal vrouwen en kinderen!), aten zoveel als ze wilden! Het aanbod bleef stromen zolang het nodig was. En nadat de menigte vol en voldaan was, waren er twaalf manden eten over! Dat is God's overvloedige aanbod en voorziening! In Gods Koninkrijk is er geen sprake van een Vader die niet genoeg heeft of niet overvloedig wil geven aan Zijn kinderen. Nee, Hij belooft dat Hij in al onze behoeften zal voorzien, in Christus Jezus!

God wil dat wij altijd bewust zijn van Zijn overvloedige genade in alle opzichten. Dus laten wij, net als Jezus, God's overvloedige aanbod erkennen door Hem te danken en Hem te danken voor wat er in onze handen is. Laten we geloven dat Zijn overvloedige aanbod zal vloeien en dat Hij het weinige dat we hebben vermenigvuldigt, en ons overvloedig voorziet!

GOD HEEFT VEEL MEER DAN WIJ KUNNEN VRAGEN

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook