EEN STILLE VENNOOT DIE PROFITEERT!


Genesis 15
En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel.


Ben jij een stille vennoot die profiteert van het werk van Jezus Christus? Of denk je zelf er nog aan te moeten "werken"?

In sommige bedrijven profiteren stille vennoten van hoge winsten, zonder zelf te werken! Vergelijk ze met de vrouw van een kampioen in een vechtsport. De kampioen laat zich in elkaar slaan, om prijzen en geld te verdienen. Zijn vrouw profiteert ervan, zonder te werken.

Wist je dat wij stille vennoten zijn in het verbond met God? We hoeven helemaal niks te doen om alle zegeningen te ontvangen. Enige voorwaarde is het aan te nemen en er in te geloven!

In Genesis 15 vroeg Abraham aan God hoe hij zou weten dat hij het beloofde land zou erven:

Hij zei: Heere HEERE, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen?

God antwoordde:

Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif.

Een dergelijk verbond ging je normaal met z'n tweeën aan. Het vee werd gedood en in stukken gesneden. Vervolgens ging je met z'n tweeën tussen de kadavers door. Het verbond met de doormidden gesneden dieren wil zeggen, dat als iemand niet zich aan het verbond houdt, het hem zal vergaan als deze dieren. Echter, volgens de Bijbel bracht God Abraham in een diepe slaap. HIJ liep niet met Abraham tussen de kadavers:

En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem.

En terwijl Abraham sliep, ging God alleen het verbond aan. Dat is zeer ongebruikelijk. Met Wie ging God dit verbond aan? Het wijst naar Jezus, als plaatsvervanger voor Abraham! Zo laat dit beeld ons zien dat wij alleen in dit verbond kunnen handhaven door puur en alleen Gods kracht en Gods werk. Er zit niets van ons bij. Onze eigen inspanningen zijn het niet. Het is puur Gods werk. Vandaar dat God "alleen" tussen de stukken doorging.

De zegeningen voor Abraham hingen dus niet af van zijn daden of inspanningen. Als dat wel het geval zou zijn geweest, had het er voor Abraham niet goed uit gezien. Zijn zegeningen hingen af van het volmaakte werk van Jezus Christus. Abraham was letterlijk een slapende partner, maar wel een begunstigde van het verbond!

Zo heeft God met ons het nieuwe verbond gesloten. En net als Abraham zijn wij slapende partners, omdat het nieuwe verbond gesloten werd tussen God de Vader en God de Zoon op Golgotha. Wij zijn begunstigers van het nieuwe verbond, zonder dat wij eraan hoeven te werken. Jezus, onze vertegenwoordiger, heeft al aan alle voorwaarden voor ons voldaan. En omdat Zijn gehoorzaamheid volmaakt is en Zijn werk perfect is, zijn de verbondszegeningen voor ons gegarandeerd!

Wij hoeven niks meer te doen, behalve te geloven. Probeer niet te werken voor jouw verbondszegeningen. Rust in het volbrachte werk van God de Zoon (Jezus Christus) en ontvang de zegeningen door geloof!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook