VERKEERD VOEDSEL EN LEVENSSTIJL


Genesis 1
En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.


Onder Christenen is er te weinig aandacht voor voeding (in de Bijbel), en dat is toch wel heel erg vreemd, want de Bijbel leert ons in 1 Korinthe 6 dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest!

Een flink deel van onze voedsel-productie is gebaseerd op geldzucht en vraatzucht. Zonder geldzucht en vraatzucht zouden megastallen niet nodig zijn! Veel producten, die wij voedsel noemen, bevatten schadelijke stoffen, terwijl ze geen of weinig voedingswaarde hebben. Veel mensen zijn dusdanig geprogrammeerd, dat zij een voorkeur hebben voor junkfood, boven het oorspronkelijk door God gegeven voedsel. Eén van de belangrijkste oorzaken van infectieziekten, hartziekten, kankergevallen, diabetes en overgewicht is verkeerde voeding.

In sommige kerken wordt volkomen terecht aandacht besteed aan gebedsgenezing, maar durft men niet of nauwelijks adviezen te geven m.b.t. een gezonde levensstijl. Wanneer iemand ziek is, lijkt gebed vaak de gemakkelijkste oplossing, terwijl in veel gevallen afstand doen van een ongezonde levensstijl veel meer voor de hand ligt. God is geïnteresseerd in wat wij eten, omdat Hij wil dat we gezond zijn. Om die reden is voedsel in de Bijbel een belangrijk onderwerp! God is onze Heelmeester, maar nergens lezen we dat we ons enerzijds vol kunnen proppen met junkfood, tot obesitas aan toe, en anderzijds gezondheid mogen verwachten. God haat vraatzucht en geldzucht!

Hoewel de Bijbelse voedingsvoorschriften vooral voor het volk Israël zijn, bevatten ze ook aanwijzingen voor een gezond voedingspatroon! Onder Christenen is er steeds meer aandacht voor gebedsgenezing, maar Gods zorg gaat verder dan het genezen van de zieke! Hij wil de ziekte voorkomen! In de Bijbel wordt vaak gesproken over wat de mens wel en niet zou moeten eten, zoals direct in Genesis 1:

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

Bij zaaddragende vruchten en planten kunnen we denken aan granen, noten, peulvruchten, zaden, aardappelen, groenten, vruchten en kruiden. In Spreuken 23 lezen we:

Als u aanzit om met een heerser te eten, let dan goed op wie u voor u hebt. Zet een mes op uw keel, als u een gulzig mens bent. Wees niet belust op zijn smakelijke gerechten, want het is bedrieglijk voedsel.

En in Daniël 1:

Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk: Stel uw dienaren tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken.

Daniël is hét voorbeeld van een mens die vasthoudt aan Gods voeding en niet toegeeft aan het zogenaamde voedsel dat daarbuiten verkrijgbaar is. Na de zondvloed beperkte God het voedsel van de mens niet langer tot plantaardige producten, maar kreeg de mens toestemming om vlees te eten. God legde wel aan Noach en Mozes het verschil uit tussen rein en onrein vlees (Genesis 7:2; 9:3, Deuteronomium 14:6):

Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten.

De Bijbel leert ons dat we in feite alles mogen eten, maar, nergens in de Bijbel lezen we dat het goed is om alles te eten! De Bijbel keurt vraatzucht af. Als jij je ziek voelt, als jij niet fit bent, ga dan zeker in gebed, of laat voor je bidden, maar, ga ook eens na of jij niet ergens jouw levensstijl kunt veranderen, door meer te bewegen, te stoppen met roken en gezonder te eten! Zonder aanpassing van jouw levensstijl is gebed dweilen met de kraan open!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook