GOD IS VOOR JOU, NIET TEGEN JOU!


Romeinen 8
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Heb je te kampen met problemen in je leven? Misschien heb je huwelijks-problemen of financiële ellende? Misschien heb je problemen met je kinderen of ga je gebukt onder een ziekte? Wat zou je, als je te maken hebt met problemen of ziekte, hiertegen (moeten) zeggen? Weet je wat God wil dat je zegt? Hij wil dat je zegt: "Als God voor mij is, wie kan dan tegen mij zijn?"

Als je wist dat de minister-president of de koning voor jou was, zou je kunnen denken dat alles goed komt. Maar er is een veel Hogere voor jou! De Bijbel maakt ons duidelijk dat God, de Almachtige, de Schepper van de hemelen en de aarde, voor jou is! Over welk probleem kan jij je zorgen maken, als de Almachtige God voor jou is? Kan satan iets doen, als God aan jouw zijde is?

Als God altijd voor jou is, heb je geen enkele reden om te klagen. Bovendien hoef jij je geen enkele zorgen te maken over jouw toekomst ("Wat als dit gebeurt ... Wat als we niet genoeg hebben ..."). In het verleden blijven hangen of zorgen maken over de toekomst zal totaal niks veranderen. Kijk liever naar je Hemelse Vader! Omdat Hij er altijd voor jou is, kan en mag je erop vertrouwen dat Hij jou zal helpen en voor je zal zorgen!

God heeft Zijn Zoon gestuurd om voor jou te sterven. En Jezus gaf jou door Zijn offer, door Zijn bloed het recht op een overvloedig leven! Jezus geeft jouw leven een doel! Hij heeft met Zijn bloed jou vrijgekocht, waardoor jij mag leven in gezondheid! Jouw leven is niet afhankelijk van de economische omstandigheden, van oorlogen en conflicten! Nee, jij kunt van een leven zonder zorgen genieten, dankzij het bloed dat voor jou aan het kruis vergoten is! Je ontvangt al deze dingen niet omdat je ze verdient, maar omdat Jezus Zijn bloed heeft vergoten en jou daarmee het recht heeft gegeven om ze te hebben. Al deze zegeningen zijn voor jou, want God is voor jou! En als God voor jou is, wie kan er dan tegen jou zijn!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook