VRAAG IN NAAM VAN JEZUS EN ONTVANG!


Johannes 16
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.

Sluit jij een gebed altijd af met de woorden "in Jezus 'Naam"? Misschien heb je dit zo je geleerd of misschien heb je andere gelovigen dit horen zeggen aan het einde van hun gebeden.

Vaak worden de woorden "in Jezus' Naam" gebruikt alsof het magische woorden zijn, maar, waarom gebruiken we deze woorden eigenlijk??

Als we bidden "in Jezus' Naam", moeten we volledig op Hem vertrouwen. Een gebed wordt niet beantwoord door wat wij doen of gedaan hebben, niet door onze relgieuze handelingen (hoe goed die vaak ook bedoeld zijn), maar uitsluitend door en dankzij het perfecte werk van Jezus Christus aan het kruis! Daarom mogen (moeten) we bidden in Naam van Jezus!

Wanneer we God dus iets vragen in Jezus' Naam, zegt Hij tot ons de woorden uit Johannes 16:

Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.

Dat betekent dus dat als jij in gebed om genezing vraagt "in Jezus' Naam", er genezing komt, immers in 1 Petrus 2 lezen we:

Door Zijn striemen bent u genezen.

Als je in gebed om bescherming vraagt "in Jezus' Naam", dan zal je beschermd zijn (Exodus 12):

En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.

Het bloed van Christus beschermt ons! De goede naam van je familie kan je niet redden (als jouw familie een goede naam heeft). De naam van je voorganger kan je ook niet redden. Ook de nieuwste medische doorbraak kan je niet redden. Slechts één Naam kan jou redden - Jezus Christus! En het goede nieuws is dat Zijn Naam in het Hebreeuws, Yeshua, heil betekent - genezing, behoud, heelheid, welzijn, voorziening, veiligheid en bevrijding!

Dus als je bidt, besef dan dat we het vragen aan God de Vader, niet op basis van wat wij wel of niet doen of hebben gedaan, maar op basis van Jezus en Zijn volbrachte werk aan het kruis. Vraag en bid alles in Naam van Jezus, en je zult ontvangen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook