WAAROM BIJBEL LEZEN?


Mattheüs 4
Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.


In Genesis 2 lezen we hoe God leven letterlijk in de mens blies. De mens werd een levend wezen:

toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen

In 2 Timotheüs 3 lezen we dat alle woorden uit de Bijbel door God gegeven zijn en nuttig zijn:

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid

Met andere woorden: als je de Bijbel leest en/of naar Gods Woord luistert, ontvang je de "levensadem". Gods Woord is ons geestelijk voedsel. Zoals de mens eten nodig heeft om lichamelijk te leven, zo heeft de mens Gods Woord nodig om geestelijk te leven. Vermoeidheid kan verdwijnen door in de Bijbel te lezen of een (juiste) kerk te bezoeken. Het is geen uitzondering dat mensen gezonder en sterker worden door tijd door te brengen met en in Gods Woord! Spreuken 4 bevestigt dit:

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Gods Woord is dus zelfs genezing! En wie wil nu geen genezing? Wie wil niet leven? Wie wil niet gezond zijn? Jezus zei dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar van elk woord dat voortkomt uit de mond van God. Als het belangrijk is om iedere dag te eten, hoeveel te meer zouden we ons dan moeten (willen) voeden met Gods Woord? Jezus wil dat we weten dat we Gods Woord nog meer nodig hebben dan onze dagelijkse maaltijden! Hij heeft ons gemaakt, dus Hij weet het beste wat ons lichaam dagelijks nodig heeft!

Dus wat je ook doet, onthoud dat jij je dagelijkse voeding van Gods Woord zult krijgen. Lees regelmatig in de Bijbel (bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze op je werk of op school). Luister of kijk naar preken (bijvoorbeeld via internet), ga naar een Bijbel-getrouwe kerk. Je kunt niet leven als je stopt met ademen. Op dezelfde manier kun je niet leven zonder Gods Woord, omdat het juist de adem van God is die je leven en gezondheid schenkt!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook