WAAROM GELOVEN?


Johannes 14
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


Geloof je dat ik besta? We zien hem niet,
dus hij bestaat niet!


Het is een populaire kreet die veel wordt gebruikt om het bestaan van een hogere Macht te ontkennen. "We zien hem niet, dus hij bestaat niet!", galmt het in onze oren en daarmee is de kous af. Dat het een kous vol gaten is, schijnen we niet te zien...

Bestond Willem van Oranje? Dat weten we alleen maar, omdat mensen hem hebben meegemaakt en over hem hebben geschreven. Bestond Jezus? Ook hier zijn het de neergelegde waarnemingen en ervaringen die wij als waarheid bestempelen. Zo zijn er ook mensen die God hebben gezien, écht gezien hebben. God bestaat. Het enige dat je kunt zeggen is: "Ik geloof niet dat God bestaat." Net zoals je kan zeggen, dat Willem van Oranje niet heeft bestaan. Als je iets niet kunt waarnemen, bewijst dat nog niet dat het er niet is! God bestaat! Je gelooft het niet? Waarom vraag je het God zelf niet??

Waarom is er zoveel ellende als God bestaat??

De mens heeft uit eigen vrije wil de relatie met God verziekt, door tegen Hem in opstand te komen. En, omdat God perfect is, beschouwt God zelfs de meest morele mensen als zondaren, die reddeloos op weg naar de hel zijn. De Bijbel wijst erop, dat niemand van zichzelf goed genoeg is om in de hemel te komen! Integendeel, wij zijn allen zondaren en staan allen schuldig voor God (Romeinen 3:10-11)

De hel bestaat echt!

• Naar de hel en weer terug
• 23 minuten in de hel

MAAR.....

God heeft een plan! Omdat God de mens zo liefheeft, is HIJ zelf in de persoon van Jezus Christus op aarde gekomen. God heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd. En, omdat Jezus als mens perfect was en compleet foutloos geleefd heeft, kon HIJ de straf op Zich nemen die voor de mens bedoeld is! Jezus heeft geleden, is gemarteld en op een verschrikkelijke manier gedood, zodat jij eeuwig kunt leven!

Zie het een beetje als het volgende voorbeeld: Stel je krijgt een enorme boete, die je niet kunt betalen. Daarom moet je de gevangenis in. Echter, een rijke man wil jouw boete betalen, zodat jij vrij bent. Neem je zijn aanbod aan? Zo ja, dan ben je vrij! Maar, wanneer je zijn aanbod niet aanneemt, moet je alsnog naar de gevangenis!

Zo werkt het ook bij God! Ieder mens verdient de eeuwige dood, de hel, omdat hij of zij de relatie met God totaal verziekt heeft! Zelfs de meest morele mensen, de beste mensen zijn in opstand gekomen tegen God en hebben gezondigd! Maar, wanneer jij het aanbod van Jezus aanneemt, zal je vrij zijn! En dat betekent een eeuwig leven bij God in Zijn Hemel!

Geloof in JEZUS CHRISTUS is de enige redding! Het lot van ieder mens is gelijk; de dood. Maar er is verlossing! De weg tot verlossing kan men in de Bijbel lezen. De makers van gelooft.com raden een ieder aan de Bijbel te lezen. Niemand kan ooit zeggen "Ik wist het niet".

De Schepper

God is eeuwig: Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. God heeft alles gemaakt. De Bijbel leert dat God ook de mensen heeft gemaakt (Genesis 1:27).

In de relatie met God ligt de zin van ons leven (Johannes 17:3). Dit is waarom God ons geschapen heeft. Hij wil een persoonlijke relatie met jou hebben. God houdt van jou en wil dat je vrede ervaart en eeuwig leven hebt!

Als Gods plan voor ons is dat we nu al vrede hebben en volheid van leven, hoe komt het dan dat de meeste mensen die niet bezitten?

God dwong ons ons niet Hem lief te hebben en te gehoorzamen. Maar Hij gaf ons een wil en vrije keuze. De eerste man (Adam) en vrouw (Eva) kozen ervoor God ongehoorzaam te zijn en hun eigen weg te volgen. Vandaag de dag maken wij nog diezelfde keuze. Het gevolg is scheiding van God.

De Bijbel zegt: Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid (Romeinen 3:23).

Jezus Christus is het enige antwoord op dit probleem. Hij stierf aan het kruis en stond na drie dagen op uit het graf. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en overbrugde de kloof tussen God en de mens.

Hoe begint een leven met Jezus?

1. Erken dat je een zondaar bent.
2. Geloof dat Jezus Christus voor jou aan het kruis is gestorven en opgestaan is uit het graf.
3. Nodig Jezus in gebed uit binnen te komen in jouw!

Het volgende zou je kunnen bidden:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

(want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden (Romeinen10:13))

1. Lees regelmatig in de Bijbel om Jezus beter te leren kennen.
2. Praat regelmatig met God in gebed.
3. Laat je leiden door de Heilige Geest.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook