WAAROM MOEST JEZUS VRESELIJK LIJDEN?
HIJ KON TOCH OOK "GEWOON" STERVEN?


Jesaja 53
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.


Aan het kruis vonden verschillende wonderen plaats

Waarom moest het lichaam van Jezus (dat nooit ziekte had gekend!) zo vreselijk verminkt worden? Zo verschrikkelijk dat de mensen HEM niet meer konden herkennen? Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat de mensen het niet langer konden aanzien? Velen kennen de film The Passion. Deze film geeft slechts een klein inkijkje in het vreselijke lijden. Had Jezus niet "gewoon" kunnen sterven? Als dit zo was, had God Jezus nooit zo laten lijden. Wat is dan de zin van dit lijden?

De verminking (het gebroken zijn) van Jezus' lichaam heeft een diepe betekenis. Zoals Jezus zonder zonde onze zonden op Zich nam, zo heeft Jezus zonder ziekte onze ziekten op Zich genomen. In elke geselslag - die zijn volmaakte lichaam verscheurde - nam Jezus elke verwoestende en ongeneeslijke ziekte op Zich. HIJ werd zo "vertrouwd" met onze ziekte.

Jesaja 53:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht

Er is geen enkele ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselslagen in Zijn lichaam heeft gedragen. Daarom lezen we in de Bijbel dat wij op Jezus gericht moeten zijn:

In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Zoals Jezus in Gethsemané de beker (die gevuld was met onze zonden) leegdronk, zo heeft Jezus bij iedere geseling onze ziekten op Zich genomen. "In zijn striemen is ons genezing geworden", lezen we in Jesaja. In Jezus' onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing! Andere wonderen die plaatsvonden aan het kruis zijn in de eerste plaats het wonder van vergeving, maar ook van reiniging, verlossing, verzoening, bevrijding en de wedergeboorte!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook