DE GEESTELIJKE WAPENUITRUSTING (EFEZIËRS 6)


Efeziërs 6
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.


De geestelijke wapenrusting is essentieel in het leven van een Christen, omdat iedere Christen (geestelijk) aangevallen wordt en ergens voor of tegen strijd. Mensen die niet in de Bijbelse God geloven ondervinden vaak strijd in het dagelijkse leven, vaak in alledaagse zaken of in conflicten met collega's of familieleden. Ook Christenen komen in conflictsituaties terecht, maar, als het goed is, bekijken ze deze situaties vanuit een totaal ander perspectief. In Efeziërs 6 lezen we:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Een Christen hoort de "strijd achter de strijd" te zien. De vraag is nu hoe we deze strijd zouden moeten voeren, en, hoe we ons dus moeten wapenen. Wanneer we aan strijd en wapenen denken, is het logisch na te gaan wat de Bijbel zegt over de wapenuitrusting. Deze geestelijke wapenrusting wordt besproken in Efeziërs 6.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Efeziërs 6 leert ons dus dat het gevecht met satan een geestelijk gevecht is. Tevens maakt dit Bijbelgedeelte ons duidelijk hoe wij stand kunnen houden tegen de aanvallen (verleidingen) van de duivel.

• GORDEL VAN WAARHEID
Het aanvaarden van Gods Woord als waarheid, en je dus niet inlaten met leugens.

• HARNAS VAN GERECHTIGHEID
De innerlijke mens moet worden beschermd door te beseffen en weten dat wij de gerechtigheid van God in Christus zijn! Gerechtigheid is een geschenk. De aanklager (satan) wil ons hieraan laten twijfelen. Vertrouw op God door te weten dat je zonden zijn vergeven!

• SANDALEN VAN DE VREDE
Sta stevig door te staan in het Ware Evangelie van de vrede, het Ware Evangelie van Jezus Christus, de Genade van Christus. Weersta valse leer én weet en train deze te herkennen.

• SCHILD VAN HET GELOOF
Blindelings vertrouwen op Christus en de Wijsheid van de Heilige Geest als bescherming tegen de vurige pijlen van de duivel.

• HELM VAN GODS HEIL
De bescherming van het denken. Dus weten, zonder enige twijfel, verlossing en zaligheid te hebben ontvangen en onder Zijn allesomvattende hulp te leven.

• ZWAARD VAN DE GEEST
Het zwaard van de Geest is Gods Woord! Draag dit zwaard! Lees regelmatig in de Bijbel. Beantwoord aanvallen met Gods Woord!

• GELOVIG GEBED
Bid met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest.

VIDEO'S

• The Armor Of God
Joseph Prince - Under Attack? Put On The Armor Of God!


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook