WAT MOETEN WE EIGENLIJK GELOVEN?


Johannes 14
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.Dat je moet geloven, hebben we je duidelijk proberen te maken met deze site, maar wat moet je nu eigenlijk geloven?? We zullen het kort uitleggen:

God
Belangrijk is aan te nemen dat er een Hogere Macht is. Deze Hogere Macht noemen we God. Hij is er de oorzaak van dat we er zijn. God heeft de mens gemaakt uit liefde.

Het ontstaan van alles
God heeft alles gemaakt, Hij is Heer en Meester van het universum, multiversum, heelal, of hoe je het ook noemen wilt. Belangrijk is dat het ontstaan van de wereld moeilijk afgeleid kan worden uit het bestaan van de wereld. Veel wetenschappers proberen dit, en vinden ook 'aanwijzingen' zoals fossielen en noem maar op. God heeft iedere soort geschapen, zoals een oerkat, een oerhond, enzovoort.

Liefde
Liefde is nooit gedwongen. Daarom heeft God ons vrijgelaten Hem lief te hebben, maar ook om elkaar lief te hebben. De mens is hierin gefaald, zoals duidelijk om ons heen te zien is! Oorspronkelijk was de aarde echter zonder haat, zonder oorlog. De aarde was goed, en de mens was goed! Maar omdat de mens de vrijheid, van God gekregen, ernstig misbruikt heeft, hebben wij de relatie met God behoorlijk verpest door tegen Zijn gebod in te gaan. De straf op de zonde is de dood!

Liefde (2)
Gelukkig is God een God van liefde, en laat Hij zien wat echte liefde is. God heeft ons zó lief, dat Hij een plan gemaakt heeft om ons te redden. De mens is vanwege zijn verschrikkelijke daden gedoemd om te sterven. Dit is niet omdat God onrechtvaardig is, maar juist omdat de mens onrechtvaardig is. Daarom is God, als mens, naar de aarde gekomen, om de straf voor de hele mensheid op Zich te nemen!

Jezus
Deze "mens" was Jezus (Jezus is dus God!). Jezus is de enige mens die geleefd heeft, zonder één zonde (fout) te begaan. Desondanks is Jezus door de mensen vermoord. Op deze manier heeft Jezus de straf gedragen die eigenlijk voor de mens bestemd was, en heeft Hij de dood overwonnen! Wanneer wij dit aanvaarden, zullen wij eeuwig leven.

De Heilige Geest
De Bijbel bevat de bovennatuurlijk geïnspireerde openbaring van God. God is één, maar ook meervoudig. In Hem zijn eenheid en meervoudigheid voor eeuwig gecombineerd. Dit geheimenis komen we direct al tegen in het openingsvers van de Bijbel: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde" (Genesis 1:1). In de Hebreeuwse grondtekst staat elohim (het woord voor "God") in meervoud, maar het werkwoord bara (schiep) staat in enkelvoud. Met andere woorden: enkelvoud en meervoud zijn gecombineerd. In de hele Bijbel komen drie afzonderlijke Personen naar voren, die elk God zijn: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De eerste van de drie Goddelijke personen die expliciet genoemd wordt in de bijbel is de Geest: "En de Geest Gods zweefde over de wateren." (Genesis 1:2). De Heilige Geest is God! De Heilige Geest is de Gids in ons leven. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest - De grootste en heerlijkste zegen die de Heilige Geest ons geeft in ons leven, is de uitstorting van Gods eigen, Goddelijke liefde in ons hart. Het woord dat hier gebruikt wordt voor "liefde" is het Griekse "agape" - Gods eigen liefde. Deze liefde is door mensen niet op te brengen, tenzij door de Heilige Geest. Door onze wedergeboorte en daarna de doop in de Heilige Geest, zijn we in verbinding gebracht met een onuitputtelijke voorraad - de volkomen liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest.

De hemel
Het eeuwige leven vindt plaats op een plek die wij "de hemel" noemen. De "hemel" is niets anders dan een plek waar God aanwezig is, en waar zijn aanwezigheid constant merkbaar zal zijn voor iedereen die daar aanwezig is. In de hemel zullen we niet sterven, zullen we geen pijn kennen, of ziek worden. De hemel is, net zoals God, perfect. De hemel is een plaats die wij iedereen toewensen. God wenst ook jou de hemel toe, en heeft daar alles voor gedaan. Het laatste stapje moet je zelf doen; "Ja" zeggen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook