WIE IS JEZUS?


Johannes 14
Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.


Er leiden meer wegen naar Rome, maar naar God leidt slechts één WEG! Die WEG is Jezus Christus! Ongetwijfeld ken je de naam "Jezus", en zeer waarschijnlijk gebruik (misbruik?) je ZIJN NAAM ook wel eens. Wie is Jezus eigenlijk, en waarom is HIJ de enige WEG naar God?

Vraag: Ik ken de naam Jezus. Vaak hoor ik Zijn naam. Wie is Jezus eigenlijk?

Antwoord: Jezus is de Zoon van God! De mens heeft de relatie met God verziekt door tegen Hem in opstand te komen. Daarom is de mens gedoemd om te sterven, de mens is feitelijk tot de doodstraf veroordeeld. Echter, Jezus heeft de straf op Zich genomen, voor jou en voor mij en voor alle andere mensen! Vergelijk het maar met een rijke oom die jouw verkeersboetes betaalt! Je gedrag wordt daarmee niet goedgepraat, maar de straf (boetes) hoef je niet meer te betalen. Het enige dat je moet doen is aanvaarden dat de straf voor jou betaald is (anders moet je zelf betalen)!

Vraag: Er zijn zoveel geloven. Als God bestaat, waarom is er dan toch maar één weg naar God?

Antwoord: Er is slechts één God, en dat is de God uit de Bijbel. In Johannes 14 zegt Jezus: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij", waarin Hij dus aangeeft dat er slechts één mogelijkheid is om tot God te komen!

Vraag: Tja, dat is gemakkelijk praten! Maar wat als de Bijbel niet waar is? Dan is er misschien wel een andere weg tot God?

Antwoord: Zoekt en gij zult vinden! is een spreekwoord dat we in de Bijbel, maar ook in het dagelijkse leven aantreffen. Je vindt de Waarheid pas, als je zoekt. Als Jezus leeft en als God bestaat, en wij weten dat 100% zeker, dan zal Hij je de Waarheid tonen! Zoekt en gij zult vinden, maar zoek en wacht niet af! Veel mensen zijn passief, leven hun leventje, maar staan niet, of onvoldoende, stil bij het leven na ons aardse leven! Lees de Bijbel, spreek (bid) tot God, en Hij zal je de Waarheid tonen!

Vraag: Ik wil God eigenlijk wel eens ontmoeten. Hoe ontmoet ik Hem?

Antwoord: Zoals we al aangegeven hebben, is Jezus de enige Weg! In de Bijbel lezen we o.a: "Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem", ofwel het aannemen van Jezus Christus is voldoende! En hier zien we direct een groot verschil tussen alle andere geloven en het Christelijke geloof: Christenen ontvangen het eeuwige leven uit genade!

Vraag: Wie is Jezus en hoe leer ik Hem kennen?

Antwoord: Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, je hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen! Iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook