WIE IS JEZUS VOLGENS JOU?


Markus 8
En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus.

Weet je dat hoe je Jezus ziet bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als jouw Genezer ziet, zal je genezing ontvangen. Als je Jezus als jouw Toevlucht ziet, zal je bescherming, rust en vrede krijgen.

De mensen in Nazareth, de geboortestad van Jezus, zagen Jezus als mens. We lezen in Mattheüs 13:

Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons?

Ze namen Jezus niet aan als God. Daarom kon Hij daar niet veel machtige werken doen:

En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

Tegenwoordig zien veel mensen, waaronder humanisten, sommige filosofen en wetenschappers, Jezus van Nazareth als een goed mens. Ze zien Jezus als iemand die een voorbeeldig leven leidde. Ze denken dat als wij ons leven zouden leven als Jezus, de wereld een betere plek zou zijn. En, zeker zit daar een kern van waarheid in, maar, het is slechts een halve waarheid. Deze mensen zien Jezus niet als het brood van God dat uit de hemel kwam om leven te geven aan de wereld, zoals we in Johannes 6 kunnen lezen:

Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.

Ze zien Hem ook niet als Degene die kwam om levend water te geven, zodat we nooit meer dorst zouden hebben, zoals we in Johannes 4 kunnen lezen:

maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Ze zien Hem ook niet als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegnam, zoals we in Johannes 1 kunnen lezen:

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Ze zien Hem ook niet als onze Genezer, zoals we bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 kunnen lezen:

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Veel mensen ontvangen niet van Jezus wat ze nodig hebben omdat ze niet op de juiste manier in Hem geloven, omdat ze Hem als God afwijzen. Jezus kwam niet slechts om een "goed voorbeeld" te geven. Hij werd onze Verlosser, zie bijvoorbeeld Galaten 3:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.

Hij is onze gerechtigheid, zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 1:

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing.

Hij is onze Herder, zodat we niets tekort komen, zie bijvoorbeeld Psalmen 23:

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Jezus vroeg Zijn discipelen: "Maar u, wie zegt u dat Ik ben?" Hoe jij deze vraag beantwoordt hangt af van hoe je Jezus ziet. En hoe jij Jezus ziet, bepaalt hoe en wat je van Hem ontvangt. Zie Hem dus als jouw God en Verlosser, jouw Geneesheer en Beste Vriend, jouw Herder en verder als alles Wie Hij beweert te zijn, en Hij zal grote werken in jouw leven doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook