HOE TE WINNEN, ZELFS ALS JE VERLIEST?


Jeremia 30
Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE.


Weet je dat je als gelovige kunt winnen, zelfs als je verliest? Wat je ook hebt verloren, je hoeft niet met deze nederlaag te leven. Gods krachtige herstel is onderweg! Misschien heb je iets waardevols verloren. Misschien ga je jarenlang gebukt onder een depressie, word je gekweld door ziekte of andere ellende? Misschien is het zo erg dat het lijkt alsof alle hoop is verdwenen en zeg je tegen jezelf: "Het is voorbij!" Als jij dat bent, dan is hier een krachtige waarheid: zelfs als de vijand jou ergens van beroofd heeft, dan is God bereid en in staat om dingen voor jou te veranderen! Ondanks jouw verliezen, mag je een mooie toekomst verwachten als je voor herstel naar Jezus Christus kijkt!

Hoe is dat mogelijk? Hoe kan God herstellen wat ik verloren heb?

Besef en geloof dat Jezus voor alles betaald heeft, waardoor jij iedere zegening, inclusief herstel, kunt ontvangen! Het doet niet ter zake wat je hebt verloren! Volgens de Bijbel kan je God vertrouwen dat Hij alles herstelt wat jij verloren hebt! We lezen enkele teksten:

Deuteronomium 30
Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen.

Jeremia 30
Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE.

Joël 2
Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten.

Heb je het gevoel dat jouw gezondheid, je relaties, je rust of je hoop voor de toekomst zijn "opgegeten" door de vijand? Vertrouw op Hem, vertrouw op herstel! Dus wees niet bang als je aangevallen wordt! Je hoeft geen nederlaag te accepteren of in wanhoop te leven. Je hoeft niet bang te zijn voor de toekomst. In plaats daarvan, spreek de woorden: "Hemelse Vader, herstel mij!", in de wetenschap dat het perfecte Werk van Jezus Christus aan het Kruis de weg heeft vrijgemaakt tot volledig herstel in alle opzichten! In feite is alles al geschied aan het Kruis! Enige dat wij "moeten" doen is vertrouwen en geloven in Christus en Zijn perfecte Werk aan het Kruis!

Zelfs als je verkeerde beslissingen genomen hebt, moet jij je niet veroordeeld voelen en de hoop op herstel verliezen! God is in staat veel meer te herstellen dan jij verloren hebt! Lees Jesaja 61 eens:

In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

Biedt dit geen troost en hoop? Wanneer jij je vertrouwen in God stelt, kan alles hersteld worden! Je kunt erop vertrouwen dat Hij jou een herstel zal geven dat groter is dan wat je verloren hebt!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook