HET GEVAAR VAN YOGA


2 Korintiërs 6
Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?


De meeste Christenen die aan yoga doen zijn zich van geen kwaad bewust en lopen gemakkelijk de trends achterna die de wereld te bieden heeft. Ze begrijpen de onderliggende leer niet en verdiepen zich er ook niet in. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof men zich bezig houdt met sport, gymnastiek, ademhalingstechnieken en lichaamshoudingen.

Maar yoga is niet zo neutraal en onschuldig als het lijkt! Je kunt het namelijk niet loskoppelen van het hindoeïsme, daar waar yoga uit ontstaan is. Het heeft een spiritueel doel. Het is een vorm van meditatie, een godsdienstbeoefening, die je in contact brengt met hindoe-afgoden. Achter deze afgoden zitten demonen. Wanneer jij een yoga-pose aanneemt aanbid jij een demon en verbind jij je daarmee. Ook al ervaar je het niet zo, daar hebben demonen lak aan!

De Levende God van de Bijbel zegt heel duidelijk niet te buigen voor afgoden en je niet bezig te houden met gewoontes of rituelen, die afkomstig zijn uit andere religies. Als jij bij Jezus hoort, dan past het volgen van yoga-lessen niet bij jou. Yoga is bedriegelijk en verstoort de relatie met Hem. Langzaam zullen machten uit de duisternis vat op jouw leven krijgen.

In 2 Korintiërs 6 lezen we:

Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Wil je graag een sport beoefenen of zoek je naar een vorm van ontspanning? Daar is niks mis mee! Er zijn tal van andere mogelijkheden; zoek een wandelclub of een leuke sportschool. Ga tennissen of golven, maar blijf weg bij yoga. Een Christen heeft daar niks te zoeken!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook