DE ZALVING IN BETHANIË


Psalmen 91
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.

Jezus was in een huis in Bethanië toen een vrouw naar Hem kwam met een fles met zeer kostbare geurige olie. Ze goot de olie op Zijn hoofd (Mattheüs 26). Deze vrouw heeft Jezus liefgehad. Ze had haar liefde op Hem gevestigd.

Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er een vrouw naar Hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had; en zij goot die uit op Zijn hoofd terwijl Hij aanlag.

Maar degenen die aanwezig waren, zagen dit als een enorme verspilling, omdat de olie verkocht had kunnen worden. Het ging immers om zeer kostbare olie, met de waarde van een jaarsalaris! Het geld had toch aan de armen gegeven kunnen worden? Zelfs Jezus' discipelen waren verontwaardigd en vroegen de vrouw: "Waartoe deze verkwisting?", zoals we in Mattheüs 26 kunnen lezen:

Toen Zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe deze verkwisting?

Maar i.p.v. de discipelen, die vol goede bedoelingen waren, tegemoet te komen, verdedigde Jezus de vrouw! Jezus noemde de handeling van de vrouw zelfs een goed werk:

Maar Jezus, Die dit merkte, zei tegen hen: Waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan Mij verricht.

Jezus ging zelfs nog een stap verder!

Voorwaar, Ik zeg u: overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.

Er zijn inmiddels tweeduizend jaar verstreken sinds deze vrouw Jezus zalfde met deze zeer kostbare en dure olie. Ze had waarschijnlijk nooit verwacht dat haar daad van liefde door de eeuwen heen zou worden verteld. Vele koningen en heersers zijn gekomen en gegaan. Veel van hun grote daden zijn vergeten of vervaagde herinneringen. Maar wat deze vrouw in Bethanië voor Jezus deed wordt vandaag nog steeds over de hele wereld verteld als een gedenkteken voor haar! Wanneer je een openbaring krijgt, of wanneer je beseft hoeveel Jezus van jou houdt, zal jij je liefde op Hem vestigen. En als je handelt vanuit liefde voor Hem, hoewel anderen het zien als een verspilling van tijd, energie of geld, zal Hij jou verdedigen en je van alle kritiek en critici verlossen. Hij zal jou verhogen! Jouw bediening zal krachtig en levensveranderend worden.

Dus, vertrouw niet op eigen inzichten of op inzichten uit de wereld, maar stel je liefde op Jezus! Maak Hem de liefde van je leven, en Hij zal jou verdedigen, bevrijden en verhogen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook