HET WAS ZEER GOED


Genesis 1
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.


In Genesis 1 lezen we dat alles wat God gemaakt heeft, zeer goed was. Dat betekent dus ook dat virussen zeer goed waren, inclusief het beruchte corona-virus! Virussen en bacteriën spelen een essentiele rol in het functioneren van levende wezens. Zonder dat we het beseffen dragen we miljarden virussen en bacteriën met ons mee.

De gevallen wereld

Tot de zondeval was alles zeer goed. Giftige planten en dieren bestonden niet, net zo min als virussen die ziektes veroorzaken. Na de eerste zonde veranderde alles. Sommige planten kregen distels, sommige dieren werden giftig en sommige virussen werden letterlijk ziektemakers. Eén van deze virussen is het coronavirus. De duivel is de god van deze wereld. Hij misbruikt Gods Schepping en veroorzaakt daarmee een macro-oorlog op micro-niveau. Vooralsnog heeft de wereld maar beperkte antwoorden op de pandemie die eind 2019 begon. Anderzijds moeten we beseffen dat het coronavirus wel gevaarlijk is, maar lang niet zo gevaarlijk als de meesten denken! In Johannes 10 lezen we:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;

En, precies dit zien we in een recordtempo gebeuren. Los van de gezondheidsschade lijdt de wereld enorme economische schade (met nog meer gezondheidsschade tot gevolg), laat de wereld zich voor een flink deel beroven van vreugde en alle goede dingen die door God beschikbaar gesteld zijn en worden! De wereld heeft vaak geen of een beperkt antwoord, maar Jezus Christus heeft altijd een antwoord. In 1 Johannes 5 lezen we:

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

En, in Romeinen 8 lezen we:

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

We zijn dus al overwinnaars! Spoedig zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, nog mooier dan de eerste aarde, waar Zijn volk eeuwig zal genieten! En alleen al daarom heeft een Christen geen enkele reden om angst te hebben!

De reactie van een Christen op een pandemie en evt. maatregelen

In alles wat we doen, moeten we beseffen dat God ons in Zijn Bijbel beloftes gedaan heeft. Eén daarvan lezen we in Romeinen 8:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

De wereld neemt allerlei maatregelen, en soms lijken deze maatregelen ons te raken, maar, door Gods belofte kan en mag je erop vertrouwen dat deze maatregelen een mogelijkheid geven voor bijvoorbeeld geestelijke groei, voor jouzelf of anderen. Je kunt de tijd benutten door de Bijbel te bestuderen, gratis studiemateriaal aan te vragen (bijvoorbeeld bij Creation Ministries en/of Bruderhand (diverse talen!)). Je kunt met je gezinsleden of huisgenoten een Bijbelstudie doen, maar, je kunt ook een praktische hulp of vrijwilliger zijn voor mensen die hulp nodig hebben, voor mensen bidden en natuurlijk het evangelie verkondigen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook