ZIE GOD ALS EEN GOEDE VADER!


Lukas 15
En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou.

Vertrouwen (faith) is geloven dat we een goede God hebben, en dat Hij diegenen beschermt en verzorgt, die op Hem vertrouwen. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15: 11-32). Jezus deelt deze gelijkenis met ons om te illustreren hoe goed onze Hemelse Vader is. De eigenzinnige zoon had de erfenis van zijn vader verspild, waarna hij besloot naar huis te gaan om zijn vader te vragen om hem als dagloner aan te nemen. Maar nog voordat hij thuis kwam, zag zijn vader hem in de verte, liep naar hem toe en omhelsde hem. En in plaats van een dagloner van hem te maken, beval de vader zijn knechten:

Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn.

Toen de oudste zoon van zijn werk terugkwam en van het feest hoorde, werd hij boos en weigerde hij het huis binnen te gaan. Toen zijn vader naar buiten kwam om hem te vragen wat er aan de hand was, klaagde de oudste zoon:

Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.

Let op wat zijn vader hem toen vertelde:

En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.

Zie je hoe de oudere broer zijn vader zag? Hij zag zijn vader als een harde en gierige man. Hij geloofde dat hij moest werken om iets goeds van zijn vader te krijgen. Hij besefte niet dat hij al een erfenis had! Hij kon het gemeste kalf ieder moment slachten voor een feest! Net als de vader in de gelijkenis, heeft God jou al een erfdeel in Christus gegeven. Laat niet na daarvan te genieten door te twijfelen aan Gods goedheid of door te geloven dat je voor dit erfdeel moet werken. De erfenis is een geschenk, dat we ontvangen door Jezus aan te nemen als Verlosser. Jezus heeft al betaald. Je hoeft dus niet nogmaals te betalen. Ontvang de erfenis uit genade, niet door te werken.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook