HOE KONDEN DE TEKENINGEN UIT DE COSQUER-GROT DE ZONDVLOED "OVERLEEFD" HEBBEN?


Genesis 7
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden.

De zondvloed wordt in de Bijbel (Genesis 6 - Genesis 8) beschreven. Overigens komt de zondvloed niet slechts in de Bijbel voor. In verschillende culturen zijn soortgelijke verhalen bekend, wat er toch op duidt dat er daadwerkelijk een grote vloed, de zondvloed, geweest is!

De zondvloed beschrijft geen lokale vloed, of een grote overstroming. De Bijbel is duidelijk: "En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden" (Genesis 7:19). Critici stellen al snel de vraag: "Waar kwam al dat water vandaan?" (Overigens, diezelfde critici vinden het zeer logisch dat miljarden jaren geleden niks is geexplodeerd (Big Bang theorie), waaruit in miljoenen jaren sterren en planeten ontstonden. Een van die planeten was de aarde, waar het miljoenen jaren regende, om vervolgens spontaan leven voort te brengen, dat evolueerde tot de mens, en hebben geen antwoord op veel gestelde vragen (eerste wet van de thermodynamica en wet van behoud van moment zijn in tegenstrijd met de gangbare theorieën, om slechts twee voorbeelden te geven!). Daarom proberen wij het juiste voorbeeld te geven door kritische vragen wel te beantwoorden!

Critici beweren dat een wereldwijde vloed onmogelijk was. De Cosquar grot wordt als argument gebruikt. Volgens deze critici zijn er tekeningen in de grot gevonden, die niet hadden kunnen bestaan bij een vloed. Tevens zou deze grot bewijzen dat het water de afgelopen 25000 jaar niet hoger heeft gestaan dan nu.

De grot van Cosquer is een grot die zo'n 37 meter onder water ligt en waar tekeningen van dieren zijn aangebracht, net zoals in de grotten van Lascaux. De grot van Cosquer ligt in de Calanque de Morgiou, dichtbij Marseille.

De tekeningen werden door wetenschappers gedateerd rond 18500 v. Chr. en zijn nog goed zichtbaar, al ligt de grot al zolang onder water. Toen deze tekeningen gemaakt werden in de prehistorie lag deze grot nog niet onder water. De grot werd in 1985 ontdekt door Henri Cosquer, maar de tekeningen werden pas in 1991 bekend voor het grote publiek. Onderstaande afbeelding toont een schets van de grot.Koolstofdatering bepaalde dat de tekeningen 27.000 oud waren, op dat moment de oudst bekende tekeningen. Gevonden houtskool was volgens de onderzoekers 27870 en 26360 jaar oud.

Uit de datering vonden wetenschappers een gat van ongeveer 8000 jaar, gedurende welke tijd de grot vermoedelijk niet gebruikt werd. Afbeeldingen uit de tweede periode werden m.b.v. koolstofdatering gedateerd op 18.500 en 19.000 jaar.

Het "Cosquer-probleem" kan dus gereduceerd worden tot de vraag "Hoe betrouwbaar is koolstofdatering" ?

Vind je de Bijbelse zondvloed een sprookje? Geloof je niet in de Bijbel, laat staan in de zondvloed? Vind je het aannemelijker dat de mens ontstaan is uit één of ander macromolecuul doordat water op een steen drupte (ofwel we zijn van een steen afkomstig)? Vind je het veel waarschijnlijker dat miljarden jaren geleden niks ontplofte en dat uit dit niks een oneindig zware punt spontaan ging ronddraaien, zich niks aantrok van de wet van behoud van moment en de eerste wet van de thermodynamica negeerde, om uiteindelijk te evolueren tot sterrenstelsels en planeten? Mail ons dan de harde bewijzen voor dit onwaarschijnlijke sprookje, en mail ons tevens de harde bewijzen tegen de Bijbelse zondvloed!

De Ark van Noach en de zondvloed worden in de Bijbel beschreven.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook