WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE HEMEL?
DEEL 2: HERKENNEN WE ELKAAR IN DE HEMEL?


Kolossenzen 3
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.


We leven in de "laatste dagen" van de menselijke geschiedenis. Ben jij gereed voor de wederkomst van Jezus Christus? Weet jij zeker waar jij de eeuwigheid zal doorbrengen? Zowel de hel als de hemel zijn reële plaatsen, waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als jij geen Christen bent, dan nodigen we je van harte uit de artikelen over de hemel te lezen, maar vooral te begrijpen hoe ook jij na het aardse leven eeuwig in de hemel kan en mag zijn! Aan het eind van ieder artikel leggen we dit uit! En, mocht je vragen hebben? Neem gerust contact met ons op per email of via facebook, per pb.

Maar ook voor Christenen is het van groot belang na te gaan wat de Bijbel zegt over de hemel! Paulus zegt in Kolossenzen 3 niet voor niets dat we de dingen moeten bedenken die boven (dus in de hemel!) zijn, en niet op de aarde! De Bijbel noemt en herhaalt de hemel honderden keren, niet omdat God uitgepraat was, maar omdat het een essentieel onderwerp is! Een Christen richt zich dus niet meer op de zaken van de wereld, maar op de zaken van Gods Koninkrijk en de hemel. De hemel en de hel zijn reëler dan het aardse leven!

In verschillende artikelen behandelen we diverse vragen, zoals "waar is de hemel?", "heb ik hetzelfde lichaam in de hemel?", "herken ik anderen in de hemel, en herkennen anderen mij?", "hoe oud ben ik in de hemel?", "gaan kinderen naar de hemel?" en, misschien wel de meest gestelde vraag: "gaat mijn (huis)dier naar de hemel?".

Misschien ken je de plaatjes wel, waar mensen met een harpje op een wolk zitten? We zullen je geruststellen! De Bijbel leert ons gelukkig iets totaal anders!

In het eerste deel hebben we uitgelegd dat de hemel een letterlijke, geografische plaats is. In dit en volgende artikelen behandelen we diverse andere vragen.

Herkennen we elkaar in de hemel?

In Lukas 24 lezen we, na de opstanding van Jezus:

En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien.

Na Jezus' opstanding verscheen Hij gewoon in Zijn (verheerlijkt en eeuwig) lichaam. In de hemel zullen we een fysiek lichaam hebben! Ons hemelse fysieke lichaam zal een eeuwig, perfect lichaam zijn! Jezus kon aangeraakt worden, Jezus was herkenbaar! Ook wij zullen herkenbaar zijn na het aardse leven. We zullen onze dierbaren (in Christus) ook herkennen! Jezus sprak verder:

En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten?

Na Zijn opstanding at Jezus! En, dit beantwoordt tevens een andere vraag: zullen we na onze opstanding eten? Het antwoord is zonder enige twijfel JA! Mattheüs 26 bevestigt dit, waar Jezus zegt:

Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

De Bijbel leert ons zonder enige twijfel dat onze identiteit dezelfde zal zijn als op aarde! In 1 Korinthe 15 lezen we:

Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is..... Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.

We ontvangen dus na het aardse leven een perfect, onsterfelijk lichaam, dat lijkt op ons aardse lichaam, zoals Paulus uitlegt in 1 Korinthe 15: 35-58.

Samengevat: we zullen onszelf en onze dierbaren herkennen in de hemel. Ook om deze reden heeft evangelisatie de hoogste prioriteit! Is Christus jouw God en Verlosser? Ben jij gereed voor de wederkomst van Jezus Christus?

De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de enige Weg is. Alle andere wegen voeren tot de hel, omdat ieder mens de relatie met God verziekt heeft. Jezus Christus heeft de Weg naar de Hemel voor ons vrijgemaakt. De Bijbel zegt in Johannes 3: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook