KAÏN EN ABELIedereen heeft wel eens van Kaïn en Abel gehoord. Volgens de Bijbel vermoordde Kaïn zijn broer, het was de eerste moord. Na zijn misdaad vertrok Kaïn naar Nod, een land ten oosten van Eden, waar hij zijn vrouw ontmoette. Velen vragen zich af waar deze vrouw vandaan kwam? Kaïn en Abel waren toch de eerste kinderen van Adam en Eva? Dus, meer mensen konden er niet zijn? Kunnen we daar dan uit concluderen dat God naast Adam en Eva meer mensen geschapen heeft, die elders woonden? Dit soort "constructies" gebruikt men om de eerder genoemde GAP-theorie of zelfs de evolutietheorie in te passen in de Bijbel. Echter, de Bijbel leert ons dat God ongeveer zesduizend jaar geleden de hemel, aarde, zee en alles daarin, dus ook de engelen, dinosaurussen, en de enige twee mensen, Adam en Eva, in zes dagen gemaakt heeft. In Exodus 20 lezen we immers:

in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.

Dus, Adam en Eva waren de eerste mensen, de enige die direct door God geschapen zijn, gedurende de zesdaagse schepping. Pas na de zondeval, kregen Adam en Eva kinderen. In Genesis 4 lezen we:

En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!

Het is opvallend dat velen denken dat direct na Kaïn Abel geboren werd. Het is zeer goed mogelijk dat tussen beide broers nog meer kinderen geboren waren. We lezen verder in Genesis 4:

En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel.

Nu zullen er mensen zijn die beweren dat deze twee gebeurtenissen kort na elkaar plaatsvonden, maar, opvallend genoeg zijn het vaak die mensen die verdedigen dat er een enorme kloof van mogelijk miljoenen jaren tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 aanwezig is, nu opeens moeite hebben met de mogelijkheid dat er tussen Genesis 4:1 en Genesis 4:2 meer kinderen geboren werden, dan slechts Kaïn en Abel, dus dat er een "kloof" van enkele jaren was! Maar, zelfs als we aannemen dat Kaïn en Abel de eerste twee kinderen waren van Adam en Eva, dan is er nog geen probleem! Adam kreeg een zoon toen hij 130 jaar oud was:

Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.

Seth wordt genoemd, omdat uit deze lijn uiteindelijk Noach voortkwam. Seth was dus NIET het derde kind van Adam en Eva. Adam en Eva waren op het moment van de geboorte van Seth vrijwel zeker al bet-overgrootouders!

Hoe oud was Kaïn toen hij zijn broer vermoordde?

We weten dat de moord een feit was toen Seth geboren was. Dat betekent dat Kaïn niet ouder geweest kon zijn dan 130 jaar. Kaïn was een landbouwer en Abel was een herder. Hoe oud Kaïn precies was op het tijdstip van de moord kunnen we niet nagaan. Maar, een eenvoudig rekensommetje maakt duidelijk dat er genoeg mensen geweest waren op het moment dat Kaïn naar Nod vertrok.

Hoeveel mensen waren er toen Kaïn naar Nod vertrok?

Om een schatting te maken van het aantal mensen, moeten we een aantal realistische aannames doen. Je kunt een beetje "spelen" met de getallen, de uitkomst zal steeds anders zijn. Onze rekensom toont echter aan dat Kaïn keuze genoeg had!

Stel dat Kaïn 80 jaar oud was op het moment van de moord, en stel dat Adam en Eva iedere twee jaar een kind kregen, en hun kinderen ook. Dan weten we dat Adam en Eva na 80 jaar 40 kinderen hadden, en dan hebben we het nog niet eens over evt. tweelingen of meerlingen, ofwel:

Adam en Eva kregen in deze 80 jaar 40 kinderen.

Statistisch kregen Adam en Eva in dat geval 20 meisjes (die ook weer kinderen kregen) en 20 jongens. Als we ervan uitgaan dat vrouwen in dit tijd vanaf hun 16e ook weer kinderen kregen, dan kunnen we gemakkelijk uitrekenen hoeveel van deze 20 meisjes gedurende de eerste 80 jaar van het leven van Kaïn ook kinderen kregen, dat was tot het moment waarop Kaïn 80 - 16 = 64 jaar oud was. In deze 64 jaar kregen Adam en Eva dus statistisch 64/80 x 40 = 32 kinderen, waarvan 16 meisjes, waarvan het oudste meisje ongeveer 62 was en het jongste meisje dus 16 jaar oud was, toen Kaïn 64 jaar oud was. Gemiddeld waren de meisjes dus 39 jaar oud. Vanaf hun 16e kregen ze iedere twee jaar een kind, ofwel (39-16)/2 = 23 kinderen per meisje, dus in totaal 23 x 16 = 368 kinderen, waarvan weer 184 meisjes. Ofwel:

Adam en Eva hadden 368 kleinkinderen toen Kaïn 80 jaar oud was.

Van deze 368 kleinkinderen waren 184 meisjes, die ook weer kinderen kregen. Het jongste kleinkind was net geboren, het oudste kleinkind was 62 - 16 = 46 jaar. Als we ervan uitgaan dat de leeftijden gelijkmatig verdeeld waren, dan is ongeveer 35% van de kleinkinderen jonger dan 16 jaar en 65 % ouder dan 16 jaar, dus oud genoeg om ook weer kinderen te krijgen, ofwel 65% van 184 meisjes, ofwel ongeveer 120 meisjes. Deze 120 meisjes hadden de leeftijd van 16 - 46 jaar, dus gemiddeld 31 jaar, wat betekent dat ze gedurende 15 jaar kinderen konden krijgen. Het totaal aantal kinderen dat deze meisjes kreeg was dus 120 x 15/2 = 900, waarvan 450 meisjes en 450 jongens. Ofwel:

Adam en Eva hadden 900 achterkleinkinderen toen Kaïn 80 jaar oud was!

Van deze 900 achterkleinkinderen waren dus 450 meisjes, die ook weer kinderen kregen. Het jongste achterkleinkind was net geboren, het oudste achterkleinkind was 46 - 16 = 30 jaar. Als we weer van een gelijkmatige verdeling uitgaan, dan is ongeveer 53% van de achterkleinkinderen jonger dan 16 jaar en 47% ouder dan 16 jaar, dus oud genoeg om ook weer kinderen te krijgen, ofwel 47% van de 450 meisjes, ofwel ongeveer 212 meisjes. Deze 212 meisjes hadden de leeftijd van 16 - 30 jaar, dus gemiddeld 23 jaar, wat betekent dat ze gedurende 7 jaar kinderen konden krijgen. Het totaal aantal kinderen dat deze meisjes kreeg was dus 212 x 7/2 = 742, waarvan 371 meisjes en 371 jongens. Ofwel:

Adam en Eva hadden 742 achter-achterkleinkinderen toen Kaïn 80 jaar oud was!

Van deze 742 achter-achterkleinkinderen waren dus 371 meisjes die ook weer kinderen kregen. Het jongste achter-achterkleinkind was net geboren, het oudste achter-achterkleinkind was 30 - 16 = 14 jaar. Toen Kaïn 80 jaar oud was, waren deze achter-achterkleinkinderen dus te jong om zelf kinderen te krijgen.

Conclusie

Toen Kaïn 80 jaar oud was, hadden Adam en Eva 40 kinderen, 368 kleinkinderen, 900 achterkleinkinderen en 742 achter-achterkleinkinderen. Dat betekent dat er genoeg mensen waren, waaruit Kaïn een vrouw kon kiezen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook