GAAN ALLE KINDEREN MEE MET DE OPNAME VAN DE GEMEENTE?


1 Thessalonicenzen 4
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.


Wanneer we het hebben over de opname van de Gemeente is één van de meest gestelde vragen wat er met (onze) kinderen gebeurt? Gaan alle kinderen mee met op de opname van de Gemeente? Globaal zijn er drie logische visies:

1.  Alle kinderen gaan mee met de opname
2.  Alleen kinderen van gelovige ouders gaan mee met de opname
3.  Kinderen gaan helemaal niet mee met de opname

Hoewel de Bijbel geen expliciet antwoord geeft, geloven wij dat alleen kinderen van gelovige ouders meegaan met de opname van de Gemeente. Ondanks het feit dat we niet dogmatisch (willen) zijn, geloven wij dat we op basis van de Bijbel deze visie het beste kunnen verdedigen. In dit artikel leggen we uit waarom wij dit geloven.

Wanneer we spreken over kinderen, spreken we natuurlijk over jonge kinderen en dus niet over thuis wonende oudere kinderen. De term "verantwoordelijke leeftijd" wordt in dit opzicht vaak genoemd. In 1 Korinthe 7 lezen we:

En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt er van harte mee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

Uit deze tekst kunnen we niet concluderen dat een ongelovige door zijn of haar partner gered is. De Bijbel leert ons duidelijk dat ieder mens zelf een keuze moet maken. De vraag is of jonge kinderen deze keuze kunnen maken, en daarom lezen we in 1 Korinthe 7 dat de kinderen van een gelovige niet onrein zijn, maar heilig! En, om die reden geloven wij dat kinderen, die de "verantwoordelijke leeftijd" nog niet bereikt hebben meegaan met de opname van de Gemeente. Wij geloven ook dat het tegen Gods aard ingaat dat kleine kinderen hulpeloos worden achtergelaten, terwijl hun ouders wel meegaan met de opname. Voor ongelovige kinderen ligt dit anders. Zij worden niet hulpeloos achtergelaten, omdat ook hun ouders achterblijven. En, besef dat zelfs in de grote verdrukking redding nog altijd mogelijk is!

De verantwoordelijke leeftijd

De Bijbel leert ons dat alle mensen, inclusief baby's en kinderen, schuldig zijn tegenover God, vanwege de erfzonde, ondanks het feit dat pasgeborenen en jonge kinderen nog geen persoonlijke zonden begaan hebben. In Psalm 51 lezen we:

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

David herkende dus dat hij al vóór zijn geboorte een zondaar was. De enige manier waarop God een mens als rechtvaardig kan beschouwen, is als hij of zij Jezus Christus als God en Verlosser heeft aanvaard. Jezus is de enige weg. In Johannes 14 lezen we de woorden van Jezus:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ieder mens moet dus zelf een keuze maken. De vraag is dan wat er gebeurt met jonge kinderen die nooit een keuze konden maken? De "verantwoordelijke leeftijd" is een antwoord op deze vraag. Sommigen gaan ervan uit dat God alle mensen redt die sterven vóórdat zij in staat zijn geweest om een beslissing vóór of tegen Christus te nemen. De leeftijd van 13 wordt vaak genoemd, gebaseerd op de Joodse gewoonte dat een kind volwassen wordt op de leeftijd van 13 ("Bar Mitswa"). Maar voor deze leeftijd bestaat geen Bijbelse onderbouwing. De zgn. verantwoordelijke leeftijd varieert mogelijk van kind tot kind en wordt bereikt op het moment dat hij of zij een beslissing kan nemen over zijn of haar (on)geloof in Jezus Christus.

Maar, nogmaals, dogmatisch kunnen we hier niet over zijn. Wij geloven dat jonge kinderen van gelovige ouders meegaan met de opname van de Gemeente, omdat het past bij het karakter van God, en omdat er toch enige Bijbelse ondersteuning is voor dit idee (1 Korinthe 7, maar ook de kinderen van de rechtvaardige Lot en zijn vrouw en Noach en zijn vrouw werden gered, voor het oordeel kwam).

De vraag is nu of jij gereed bent voor de a.s. opname van de Gemeente? De wereld zal de opname niet eens zien. Deze komt in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk! De gelovigen zullen Zijn stem horen, de wereld niet! De wereld zal slechts zien dat velen verdwenen zijn! En daarom zijn er allerlei films. De duivel heeft zijn uitleg al voorbereid, films over ufo's, close encounters of the third kind en noem maar op! Veel intelligente mensen geloven in ufo's, maar niet in God.

Wie worden opgenomen?

Het antwoord op deze vraag is heel simpel! Het zijn de rechtvaardigen, de gelovigen, ofwel diegenen die Jezus Christus aanvaard hebben als persoonlijke Verlosser! Niemand kan het verdienen, het is een geschenk, uit genade. Een geschenk waar ieder mens, onvoorwaardelijk ja tegen kan zeggen! Zeg jij "ja"? Aanvaard Jezus Christus als persoonlijke Verlosser, het is de mooiste Realiteit die er bestaat! Zie uit naar de opname van de gemeente, onze gezegende en enige hoop in duistere tijden!

Aanvaard Jezus Christus als Verlosser, als Geneesheer en Beste Vriend!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook