LAAT ER LICHT ZIJN!


Genesis 1
En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Veel mensen worstelen met vragen over de schepping. Hoe zit het met het licht, als God pas op de vierde dag de zon, de maan en de sterren maakte? Waren de eerste dagen wel echte 24-uurs dagen? Volgens sommigen kregen dagen en jaren pas hun betekenis na de derde dag. We lezen immers in Genesis 1:

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Dat het eigenlijk veel eenvoudiger is dan de meesten denken, leggen we uit in dit korte artikel. In veel kerken wordt geleerd dat er een duisternis was, een kwade macht, die God afscheidde van het goede. Misschien was dat het licht? Misschien waren de eerste drie dagen periodes? Of, misschien is het hele Genesis-verhaal poëtisch? Of hangt men teveel aan hetgeen ze (aan)geleerd is, aan veronderstellingen, waarvan men niet los kan of wil komen? In een ander artikel hebben we al uitgelegd dat er absoluut geen sprake was van goed en kwaad, gedurende de schepping. We hebben al uitgelegd dat God geen duivel in het Paradijs geplaatst heeft, om de mens te testen. Voor diegenen die dat nog altijd denken, verwijzen we naar het artikel Wie was Lucifer? Wie is satan?

Wat was het eerste licht?

In Genesis 1 lezen we:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

God maakte het licht en de duisternis. Het licht noemde Hij "dag" en de duisternis noemde Hij "nacht", en in feite is de kous daarmee af. Dat velen het nu moeilijker maken dan het daadwerkelijk is, zegt meer over de menselijke (on)logica dan over de feitelijke waarheid. Dat God pas op de vierde dag de zon, maan en sterren maakte, staat eigenlijk los van het licht dat Hij schiep. De zon is een lichtdrager. Je zou kunnen stellen dat het licht door God aan de zon gegeven werd, waarmee de zon op dat moment de lichtbron werd. Maar, zonder zon kan er wel degelijk licht zijn! Naast de zon zijn er genoeg andere lichtbronnen, denk aan een lamp, een kaars, enz. enz. De zon was dus ook niet nodig om de (eerste) scheppingsdagen te bepalen of definiëren. Er was licht en er was duisternis, zoals we in Genesis 1 gelezen hebben. En, wat het licht precies was, weten we maar deels. Ook tegenwoordig weet men nog niet eens precies wat licht is. Het zou zelfs kunnen dat God Zelf het licht was of is. In Openbaring 21 lezen we bijvoorbeeld:

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar.

Als de heerlijkheid van God het licht geeft in Openbaring 21, zou deze zelfde heerlijkheid het licht niet kunnen geven in Genesis 1, om het vervolgens na de derde dag te koppelen aan de zon? In feite leert de Bijbel ons dat. Op de eerste dag schept God het licht, en op de vierde dag schept God de lichtdragers of lichtbronnen. Dat dit volgens menselijk denken niet mogelijk zou kunnen zijn zegt meer over het menselijk denken dan over de scheppingsorde en de waarheid!

We moeten dus niet vergeten dat de zon, de maan en de sterren ook slechts geschapen voorwerpen zijn. De zon is geen bron, de zon is een geschapen voorwerp! God is de Bron! Hij is de Schepper. In veel religies, en ook door veel mensen, worden de zon, de maan en de sterren aanbeden. De zonnegod Ra en de maangod Chandra, uit het hindoeïsme en de invloed van sterren en planeten op ons (dagelijkse) leven (horoscopen) zijn slechts enkele voorbeelden. En, misschien is dit wel de reden waarom God eerst het licht en daarna pas de zon, de maan en de sterren geschapen heeft!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook