GETUIGENVERKLARINGEN (GETUIGENISSEN)


Hebreeën 11
Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Je zult niet verbaasd zijn te lezen dat wij geloven dat God bestaat. We weten het zelfs zeker! Maar, eerlijk is eerlijk, er zijn veel mensen die niet in Hem geloven! Misschien ben jij er daar één van! Je zult vragen hebben en bewijzen willen zien! Wij tonen ze! Ben je benieuwd naar de bewijzen? Lees dan verder!

De meeste mensen die niet in God geloven willen eerst een bewijs zien. En, vaak komen er vage antwoorden, zoals "stel je open", "open je hart". Eigenlijk zijn die antwoorden juist! Als jij je open stelt voor God, zal HIJ Zich aan jou tonen! Als jij Jezus aanroept, antwoordt Hij! En zo kan je binnen een paar minuten een bewijs ontvangen. "Flauw antwoord", zal je denken. En juist omdat jij dat denkt, gaan wij bewijzen dat God echt bestaat! De bewijslast zal steeds groter worden. Blijf dus lezen en keer regelmatig terug op deze pagina! De Bijbel is het geschreven Woord van God. Misschien protesteer je direct. Je wilt immers een bewijs. Toch gaan we de Bijbel even gebruiken, lees rustig verder:

De Bijbel beschrijft het ontstaan en een deel van de geschiedenis van de mens. De Bijbel beschrijft hoe de mens in opstand gekomen is en op zijn ondergang afgaat. Vooral in het Nieuwe Testament verschijnt Jezus, als verlosser van de mens. Jezus mengt zich onder gewone mensen, zoals jij en ik. Hij bekommert zich om mensen en doet tal van wonderen. Van water maakt hij wijn, van een paar broden voedt hij duizenden mensen en in een fractie van een seconde geneest hij grote groepen mensen van kleine en grote kwalen. Wetenschappers staan voor een raadsel. Enkele voorbeelden:

"Hij genas hen van alle ziekten en kwalen. Ze brachten hem ALLEN die er slecht aan toe waren, mensen met allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, lijders aan vallende ziekte en verlamden, en hij maakte hen beter." (naar Mattheüs 4)

"Ze brachten verlamden, blinden, kreupelen en doofstommen mee en nog veel andere zieken en legden die aan zijn voeten neer. En hij genas hen." (naar Mattheüs 15)

"Blinden en verlamden kwamen daar bij hem en hij genas hen." (naar Mattheüs 21)

Maar ook de volgelingen van Jezus genazen mensen, altijd in naam van Jezus! Eigenlijk komt het erop neer dat Jezus geneest, maar mensen daarvoor gebruikt. Dat gebeurde toen (2000 jaar geleden), maar nu nog steeds. Het is zelfs een opdracht aan de volgelingen van Jezus!

"Genees de zieken en zeg tegen de mensen: Het koninkrijk van God is dicht bij u." (naar Lukas 10)

"Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader." (naar Johannes 14)

"Door die ene Geest krijgen anderen de gave om zieken te genezen of de kracht om wonderen te doen." (naar 1 Korinthe 12) In veel kerken is de leugen binnengeslopen dat Jezus nu niet meer geneest, het zou van toen zijn. Echter, de Bijbel is duidelijk. God genas vroeger, nu en ook in de toekomst! De gave van genezing zal aanwezig zijn tot Jezus terugkeert (dan zal alle ziekte verdwenen zijn). Ook in het Oude Testament lezen we al dat God onze arts is:

"Ik, de HERE, ben uw Heelmeester." (Exodus 15)

Als dit alles waar is, moeten er dus tegenwoordig ook nog mensen genezen door Jezus! Aantoonbaar! Immers, God is geen leugenaar. Groot verschil tussen de mens en Jezus is natuurlijk dat Jezus volmaakt is. Hij heeft volledig geloof en vertrouwen, omdat Jezus God is! De mensen die door Jezus gebruikt worden hebben hun beperkingen. Helaas moeten we constateren dat er mensen ziek zijn, worden en ook ziek blijven. Niet iedereen ontvangt (direct) genezing. Daar zijn verschillende redenen voor, die we elders behandelen.

Als Jezus inderdaad geneest, moeten er getuigenverklaringen zijn!

Duidelijk! Als Jezus geneest, moeten er getuigenverklaringen zijn. De Bijbel is het enige boek dat deze wonderbaarlijke genezingen beschrijft en aankondigt. Boeddha heeft nooit iemand genezen door een wonder, Mohammed ook niet. De enige genezingen vinden plaats op een natuurlijke wijze (artsen, voeding, leefwijze) of op een bovennatuurlijke wijze, door Jezus alleen! Ze gebeuren dus daadwerkelijk, en mensen getuigen ervan, vaak met een verklaring van een arts! Doktoren staan vaak voor een raadsel! Jezus geneest, bekijk onderstaande getuigenverklaringen. Heb je zelf een bijzondere verklaring? Mail deze naar info@gelooft.com (evt. voorkeur met verklaring van een arts).

• Blind girl begins to see @ Bay Revival, Ohio
• Blind Woman Healed in front of 200,000 People!
• Carly Alkema
• Charlie Shamp - (door arts bevestigd)
• Doctor verified miracle - full GodTV follow up story of spinal degeneration healing!
• Deaf Muslim Healed in Jesus' Name!
• Ellen Timmer
• Franz
• Henk Nepvue
• Henk Pietersma - Lees meer over Henk, of benader hem zelf via www.henkpietersma.nl.
• Humprey Remy
• Issam Nemeh
• Jacolien Bakker
• Jacolien Bakker
• Mariet Janissen
• Merci Santos' getuigenis over haar genezing
• Nathan Snoek - Lees meer op www.wingsofhealing.nl.
• Natasja Verstegen
• Willeke Roos - genezing + verklaring arts
• Wim Brandwijk

Valse getuigenverklaringen en trucs?

Waar getuigenverklaringen bestaan, bestaan helaas ook valse verklaringen. Daarnaast zijn er ook tal van (goochel)trucs, die soms zo goed lijken dat ze bijna niet "wetenschappelijk" te verklaren zijn. Maar, ieder weldenkend mens zal het onderscheid kunnen maken tussen een truc en een wonder. Gelukkig worden veel trucs ook gewoon uitgelegd. Zo kan je een pootlod laten zweven (zwevend potlood), en met een beetje zoekwerk op internet kan vrijwel iedereen een redelijke goochelaar worden.

Helaas zijn er ook valse verklaringen. Er zijn zelfs mensen die zo graag willen dat er wonderen gebeuren, dat ze iets bedenken of in scene zetten. Natuurlijk is dit een kwalijke zaak. Maar, er zijn natuurlijk mogelijkheden valse verklaringen en valse profeten te ontmaskeren! Bezoek zelf eens meerdere genezingsdiensten! Tip: www.wingsofhealing.nl/agenda, of neem contact op met de getuigen. De bewijzen zijn toelaatbaar. Immers:

1.  Er zijn geen redenen waarom besloten wordt dat bepaalde gegevens niet mogen bijdragen aan het bewijs van de te bewijzen stelling; er is voldaan aan het wettelijke bewijsminimum.
2.  Er is een persoonlijke overtuiging dat het geleverde bewijs de stelling onderbouwt.
Tot de bewijsmiddelen kunnen worden gerekend:

1.  Eigen waarnemingen (zoals getuigenverklaringen)
2.  Verklaringen van de betroffende persoon (zoals visioenen)
3.  Verklaringen van deskundigen
4.  Schriftelijke bescheiden (zoals de Bijbel)


info@gelooft.com | Facebook