HOE HEBBEN VISSEN DE ZONDVLOED OVERLEEFD?


Genesis 7
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden.


Evolutie is niet bewezen, maar variatie is wel mogelijk. Lees Evolutie? De leugens! Dit is niet onbelangrijk om te beseffen! Een kat kan nooit "evolueren" in een paard. Maar, uit een katachtige kunnen wel verschillende soorten katten ontstaan, maar een kat blijft een kat! Uit een bepaald type vis kunnen andere soorten van diezelfde vis kunnen ontstaan, maar het zal nooit een ander type worden!

Nu terug naar de vraag: Als de hele aarde werd bedekt met water tijdens de zondvloed, dan zou er een vermenging zijn ontstaan tussen zoet -en zout water. Sommige vissen, die nu nog bestaan, kunnen niet overleven in (te) zout water. Hoe hebben deze vissen de zondvloed overleefd?

We bekijken eerst de feiten:

• Ca. 2400 v. Christus vond de zondvloed plaats (we kunnen dit uit de Bijbel redelijk nauwkeurig bepalen!).
• Voor de zondvloed leefden er vissen. Dit lezen we in Genesis 1.
• Tegenwoordig leven er ook nog vissen.
• We weten niks over de hoeveelheid water op aarde voor de zondvloed. Ook is niet bekend hoe de samenstelling was, en ook is niet bekend wat de verhouding tussen de hoeveelheid zoet -en zout water was voor de zondvloed.
• We kennen wel de verhouding tussen de hoeveelheid zoet -en zout water, zoals die nu op aarde is. Maar die verhouding zegt niks over de verhouding voor de zondvloed!
• Feit is dat vissen de zondvloed overleefd hebben, ondanks de mogelijke verandering van de verhouding tussen de hoeveelheid zoet -en zout water.

Er is niet slechts één verklaring, maar een combinatie van verklaringen:

1.   Vissen die zich niet konden aanpassen aan het veranderende zoutgehalte in het water stierven uit. We vinden grote hoeveelheden fossielen van vissen; een bewijs voor dit deel van de verklaring.

2.   Veel van de huidige vissen en zeedieren, vooral in trechtermondingen en getijdewater, kunnen grote verschillen in zoutgehalte overleven. Bijvoorbeeld zeesterren overleven nog probleemloos bij 16-18 procent van de normale concentratie zeewater. Vele type vissen kunnen zich dus gemakkelijk binnen 40 dagen ("En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten" - Genesis 7) aanpassen aan een ander zoutgehalte!

3.   Veel van de tegenwoordige levende vissen leefden niet ten tijde van de zondvloed, zoals bijvoorbeeld de goudvis, maar zijn varianten van toen levende vissen! De goudvis bijvoorbeeld overleeft niet in zout water, maar de goudvis is een variant van de (zilverkroes)karper, en bestaat niet langer dan 2000 jaar. De karper daarentegen heeft zowel zoetwater -als zoutwatervarianten. In de eerste 2000 jaar na de zondvloed kon de goudvis dus gemakkelijk ontstaan als karper-variant (voor de goede orde: Natuurlijke selectie is geen bewijs voor evolutie!). Voor zover ons bekend is bestaan er geen vissen die van oorsprong geen zoetwater-varianten hebben. Toch een dergelijke vis gevonden? Mail ons (info@gelooft.com)! Verschillende vissentypen hebben zowel zoetwater -als zoutwatervarianten, denk bijvoorbeeld aan de steur, haring/ansjovis, zalm/forel/snoek, katvis, stekelbaars, enz. enz. enz. In feite hebben vele (de meeste?) vissentypen die tegenwoordig nog leven zowel zoetwater -als zoutwatervarianten. Dit wekt de suggestie dat vissen in staat zijn om flinke verschillen in zoutgehalte te overleven!

4.   Verklaring (3) is in feite al voldoende bewijs dat vissen de zondvloed overleefd hebben. Maar zelfs als er een vis gevonden kan worden die van oorsprong geen zoet -en zoutwatervarianten heeft moeten we constateren dat de verschillen tussen zoet -en zoutwatervissen minder groot zijn, dan eerder aangenomen werd. Hybriden van de wilde forel (zoetwater) en gekweekte zalm (trekkende soort) zijn hier voorbeelden van. Zoutwaterhaaien hebben hoge concentraties ureum in het bloed om water tegen te houden in de zoute omgeving, terwijl zoetwaterhaaien lage concentraties ureum hebben om te voorkomen dat het water zich ophoopt. Als zaagvissen verhuizen van zout water naar zoet water verhogen zij hun urine uitstoot met een factor 20 (!), waardoor de concentratie bloedureum afneemt om waterophoping te voorkomen. Deze aanpassing gebeurt direct, dus gemakkelijk binnen 40 dagen ("En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten" - Genesis 7)! En: Veel vistypen hebben de capaciteit om zich aan te passen aan zowel zoet water als aan zout water binnen hun eigen levenstijd.

5.   Het is mogelijk dat stabiele zoetwater en zoutwaterlagen ontstonden en consistent bleven in sommige delen van de oceaan. Zoet water kan lange tijd boven zout water liggen. Testen hebben aangetoond dat het vermengen van grote hoeveelheden zoet -en zout water veel langer duurt dan de zondvloed! Zoet water is lichter dan zout water! Het was zelfs mogelijk dat er hele zeeën bestonden met een totaal ander zoutgehalte dan nabij gelegen zeeën! Een hedendaags voorbeeld: De Middellandse zee is warmer, zouter en heeft een hogere dichtheid dan het water van de nabijgelegen Atlantische oceaan! Een ander hedendaags voorbeeld: Tijdens stormen kunnen zoetwater-barrières in oceanen ontstaan! En dan is het duidelijk dat in de zoetwater- en zoutwaterlagen de betreffende vissen konden overleven!

De Ark van Noach en de zondvloed worden in de Bijbel beschreven.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook