WAT ZIJN ECHTE WETENSCHAPPERS?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


Overzicht van wetenschappers die het Bijbelse Scheppings-verslag aanvaarden: creation.com/creation-scientists.

"Christelijke wetenschappers hechten waarde aan de stellingen van Hovind, een man, die veroordeeld is voor belastingfraude, zonder enige wetenschappelijke achtergrond, en die domme uitspraken doet zoals "de wereld is niet overbevolkt want er zijn genoeg plekken om te wonen". Of Peter Scheele met zijn degeneratie-theorie. Een man die theologie heeft gestudeerd, dus op het vlak van zijn theorie, ook geen enkele wetenschappelijke achtergrond heeft. Moeten we niet meer waarde hechten aan Darwin, Louis Leakey, een archeoloog en paleontoloog, Phillip Tobias, een palaeoanthrologist, Raymond Dart, een anatomist en anthropologist en natuurlijk onze eigen Robbert Dijkgraaf?"

Wetenschappers zijn mensen, en mensen maken fouten. We moeten dus niet op zoek gaan naar een perfect mens, we moeten op zoek gaan naar de waarheid! Er is veel kritiek op Christelijke wetenschappers, omdat ze zich op de Bijbel baseren, en vaak ingaan tegen gangbare theorieën.

Wat zegt een opleiding?

Charles Darwin ging in 1822 als kostschoolstudent naar de Shrewsbury School, toen hij 16 was, verliet hij deze school op verzoek van zijn vader, om samen met zijn oudere broer Erasmus medicijnen te studeren aan de universiteit van Edinburgh. Afgeschrikt door de gruwelen van de vroege 19e eeuwse chirurgie, gaf Darwin zijn studie in Edinburgh in 1827 op en ging naar Christ College aan de Universiteit van Cambridge, om een geestelijke te worden in de Church of England. In 1831 studeerde Darwin af in de theologie. In dat opzicht is er weinig verschil tussen bijvoorbeeld Kent Hovind, Peter Scheele en Charles Darwin.

Isaac Newton was wetenschapper en Christen.

Het feit dat iemand voor belastingfraude veroordeeld is, doet niet ter zake. Los van het feit of deze veroordeling terecht is (hoeveel mensen, en ook wetenschappers, zijn onterecht veroordeeld voor een misdrijf of overtreding?) moeten we helaas constateren dat grote wetenschappers, muzikanten, sporters overtredingen en zelfs misdaden begaan. Worden ze daarmee een mindere wetenschapper, muzikant of sporter?

Niet blindelings achter iemand aanlopen!

Het is waar dat veel mensen blindelings achter een idool, een wetenschapper of één of andere goeroe aanlopen. Hoe fout dit is hebben we in de tweede wereldoorlog kunnen zien! Maar zelfs in het dagelijkse leven moeten we niet zo maar achter iemand aanlopen. Ook wij, de makers van gelooft.com, roepen op tot kritisch denken! "Waarde hechten aan" is totaal iets anders als iemand achterna lopen. Kent Hovind heeft prima alternatieven voor de evolutieleer, en hij heeft een gedegen onderzoek gedaan naar de zgn. bewijzen die de evolutieleer zouden ondersteunen (Evolutie? De leugens!). Dat houdt echter niet in dat wij zondermeer al zijn uitspraken onderschrijven! Het is waar dat hij niet-wetenschappelijke uitspraken doet. De volledige Waarheid lezen we in de Bijbel, nergens anders.

Het is onjuist en dom om zondermeer een mens te idoliseren, of het nu gaat om de paus, Darwin, een popster, sporter of wetenschapper. Mensen maken fouten, vaak grote fouten. De evolutieleer van Darwin wordt ten onrechte als wetenschappelijke theorie beschouwd. Het is niks meer dan een verzinsel van één persoon, zonder enig wetenschappelijk bewijs!

Wat zijn dan echte wetenschappers?

Echte wetenschappers zijn onderzoekers! Ze zijn nieuwsgierig naar de waarheid, en zoeken deze waarheid op basis van feiten en bewijzen. Deze feiten en bewijzen kunnen net zo goed in het bovennatuurlijke gevonden worden! Echte wetenschappers zoeken deze waarheid zonder enig financieel belang.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook