ZALVINGKen je dat gevoel? Je komt in een kerk, en iedereen voelt iets. Iedereen ervaart een enorme zalving, en de voorganger spant de kroon: hij is super-gezalfd, hij wandelt in bovennatuurlijke krachten, verkondigt nieuwe dingen, heeft nieuwe openbaringen en vertelt over nieuwe zalvingen. Alle kerkgangers luisteren vol aandacht, en beschouwen ieder verkondigd woord als waarheid. Iedereen is in extase, iedereen voelt wel iets. Iedereen? Nee, niet iedereen.... jij voelt helemaal niks. Maar, je wilt je niet laten kennen, je danst mee, je zwaait met een vlag, luidkeels zing je gezalfde liedjes, die eigenlijk als mantra's in de kerk klinken....Maar, wees gerust, je bent bij lange na niet de enige die niks voelt! Waarom niet? Heel eenvoudig: rechtvaardigheid en zalving kan je niet voelen!

Jezus spreekt nergens over verschillende zalvingen, of over een niveau van zalving. In Mattheüs 26 lezen we over de zalving in Bethanië, maar hier was geen sprake van een bovennatuurlijke kracht. Het was gewoon een Joods gebruik.

Hoeveel zalvingen zijn er eigenlijk?

Regelmatig wordt er over "nieuwe zalvingen" gesproken. Er worden boeken over geschreven, hele conferenties gaan over deze "nieuwe zalvingen". En, gelovigen zouden deze zalvingen kunnen ontvangen door bijvoorbeeld speciale olie. De Bijbel leert ons echter iets heel anders! Jezus zalfde Zijn volgelingen niet keer op keer. Jezus gaf Zijn discipelen gezag, zoals we bijvoorbeeld in Mattheüs 10 kunnen lezen:

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Er is sprake van een eenvoudige opdracht, waarbij duidelijk is dat we voor niks ontvangen! Hoewel er wel verschillende gaven en bedieningen zijn, kunnen we niet spreken van verschillende zalvingen. We kunnen ook niet spreken over meer of minder rechtvaardigheid. Wanneer we Jezus als God en Verlosser aanvaarden, zijn we volkomen rechtvaardig, ongeacht onze eigen inspanningen. Als jij dus iets niet voelt, of als je ergens in faalt, dan ben je net zo rechtvaardig als jouw broeder of zuster die niet faalt! Gerechtigheid is een geschenk!

Er is slechts één zalving!

Door de wedergeboorte ben je een kind van God en geplaatst in het Lichaam van Christus. Je hebt direct alles ontvangen wat je nodig hebt, door het volbrachte werk van Christus (en dus niet door je eigen werk of je eigen gehoorzaamheid!). Als kind van God bezit je niet slechts een deel van de Heilige Geest. Je bezit de volheid van de Geest, zoals we bijvoorbeeld in Romeinen 8 kunnen lezen:

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Als jij dus wedergeboren bent, ben je een kind van God, dan ben je gezalfd. Wedergeboorte is een keuze, een eenvoudige keuze: Jezus Christus aanvaarden als God en Verlosser. Je kunt wedergeboren zijn, maar, nog niet in de volheid wandelen, omdat je ergens verblind bent, meestal door valse leer en/of door vals onderwijs. Misschien is jou wel onderwezen dat Jezus niet meer wederkomt? Of misschien is jou wel onderwezen dat God niet onze Schepper is, of is jou een variant tussen evolutieleer en schepping (gap-theorie) onderwezen? Misschien is jou wel onderwezen dat satan in het Paradijs aanwezig was om de mens te testen? Misschien is jou wel onderwezen dat God ons ziek maakt, om ons te testen, te straffen of te onderwijzen. Het zou ook kunnen dat jou onderwezen is dat je een speciale gave of zalving nodig hebt, voordat je iets voor God kunt doen! Veel mensen zitten tevergeefs op die zalving te wachten! De deur staat wagenwijd open om aan de slag te gaan! Sommigen is geleerd dat ze voordat ze gaan bidden moeten wachten tot de Heilige Geest er is. De Heilige Geest zou komen en weer gaan.

De waarheid is dat de Heilige Geest in jou woont, dat je rechtvaardig en gezalfd bent, zodra je Jezus Christus als God en Verlosser aanvaard hebt! Laat je niet leiden door je emoties. De Heilige Geest is geen kracht of substantie! De Heilige Geest is een Persoon, die samenwerkt met jouw geest, en niet met jouw vlees! De Heilige Geest is de Trooster, de Geest van de Waarheid. Er is dus slechts één zalving, en die ontvang je door de wedergeboorte!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook