HET ZWARTE PAARD


Openbaring 6
En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.


De nieuwe nachtmerrie van Europa is de voedselvoorziening

Als we naar het nieuws kijken, zien we dat de samenleving steeds meer uit controle lijkt te raken. Wat ooit als verkeerd of slecht werd gezien is nu opeens goed, en omgekeerd. We lezen en horen over aardbevingen, oorlog en allerlei levensbedreigende zaken. De wereld staat onder een dusdanige druk, dat je zou denken dat God ons vergeten heeft. God zou ons overgelaten hebben aan onze eigen ellende en strijd. Maar, we kunnen je geruststellen: het tegengestelde is waar! Al deze zaken gebeuren omdat Jezus spoedig terugkomt!

Bijbelse profetie is 100% accuraat. De Bijbel bestaat voor bijna 30% uit profetie. Het grootste gedeelte is uitgekomen. De rest staat op het punt om uit te komen. De eerstvolgende grote gebeurtenis op Gods kalender is de opname van de Gemeente. Alle ware Christenen zullen van de aarde weggerukt worden, waarna de antichrist (tijdelijk) vrij spel zal krijgen. De wereld zal een verdrukking van zeven jaar meemaken zoals er nooit geweest is. De voortekenen zien we. De Bijbel spreekt in Openbaring 6 over vier paarden. We weten dat de rijder op het eerste (witte) paard, de antichrist is. Daarna volgen nog drie paarden. Wanneer deze ruiters op het aardse toneel verschijnen, is Gods Gemeente verdwenen. Desondanks zien we de voortekenen. In dit artikel focussen we op het zwarte paard uit Openbaring 6:

En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.

In maart 2024 publiceerde Bloomberg een artikel, getiteld "De nieuwe nachtmerrie van Europa is de voedselvoorziening". In het artikel lezen we:

Zo werden Europese ambtenaren, voedselexperts en vertegenwoordigers van de industrie vorige maand in Brussel begroet toen ze begonnen met een oorlogsspel voor een scenario dat een paar jaar geleden nog nauwelijks op de radar stond: een volwaardige voedselcrisis.

Overheden vragen zich niet meer af wanneer er een voedselcrisis komt, maar of ze ermee kunnen omgaan.

De ruiter op het zwarte paard uit Openbaring 6 representeert honger(snood) en mogelijk (hyper)inflatie. De voortekenen daarvan zien we! Veel essentiële levensmiddelen zijn enorm in prijs gestegen. Na de opname van de Gemeente zullen deze prijsstijgingen dermate groot zijn waardoor velen niet meer kunnen voorzien in hun dagelijks onderhoud:

En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning . en drie maten gerst voor een penning.

Om te begrijpen wat een "penning" is, gaan we terug naar het jaar 95 (toen Openbaring geschreven is). Een penning is letterlijk een denarie, een zilveren munt, één van de meest gangbare munten in het Romeinse Rijk. Het staat gelijk aan het dagloon van een arbeider.

Volgens Openbaring 6 zal men in de grote verdrukking, wanneer de ruiter op het zwarte paard verschijnt, voor een dagloon een maat tarwe of drie maten gerst kunnen kopen, ofwel slechts één brood. Op beperkte schaal (maar steeds vaker en meer) zien we al dat het voor velen steeds lastiger wordt om op een normale manier rond te komen. Armoede neemt toe, niet af. Honger(snood) neemt toe, niet af. In Lukas 21 waarschuwt Jezus:

en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

De Bijbel waarschuwt dus al dat er hongersnoden zullen zijn. In de grote verdrukking zal er een dusdanig tekort zijn dat mensen bereid zijn alles te doen om aan eten te komen!

Een merkteken om te kopen en verkopen?

In Openbaring 13 lezen we:

En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

De afgelopen jaren heeft de wereld al mogen proeven aan merktekens, die noodzakelijk waren om bijvoorbeeld een restaurant in te mogen of een voetbalwedstrijd of festival bij te mogen wonen. In sommige landen raakte je zelfs je baan en salaris kwijt als je geen gezondheidspas had! In de Bijbel lezen we dat in de laatste dagen er verdeeldheid zal ontstaan, zelfs binnen huishoudens, gezinnen en huwelijken. Het zijn voortekenen van een vreselijke tijd. Mensen die een andere "mening" hebben worden achterlijk of decadent genoemd, uitgesloten of zelfs vervolgd. Het zijn voortekenen van een verschrikkelijke tijd. De honger naar vermaak is dermate groot dat mensen er veel, heel veel voor over hebben. Hoe zal het zijn als het niet "slechts" om vermaak gaat, maar om je baan, je voedselvoorziening en andere essentiële zaken? In de eindtijd (grote verdrukking) zullen mensen letterlijk bereid zijn om satan te aanbidden, om in leven te blijven! In Mattheüs 24 noemt Jezus deze verschrikkelijke tijd een verdrukking die de wereld nog nooit gekend heeft. Deze verdrukking zal zo verschrikkelijk zijn dat God Zelf deze tijd inkort, omdat anders NIEMAND zal overleven. In Openbaring 13 lezen we dat er een merkteken zal komen. Zonder dit teken is het niet meer mogelijk iets te kopen of te verkopen. De voortekenen zien we. Er zal één wereldregering komen, één wereldreligie en één wereldmunt. Er zal één wereldleider komen, de antichrist.

Aan alles zien we dat de contouren van het antichristelijke rijk zichtbaar worden!

Het is heel goed mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat ergens achter de schermen deze wereldleider al leeft en zich voorbereidt. Het is zinloos te voorspellen wie deze leider is of zal zijn. Jezus legt uit dat we aan de tekenen kunnen zien waar we ons bevinden op de Bijbelse (profetische) kalender. De Bijbel vergelijkt de grote verdrukking met de tijd voor een geboorte; geboortepijn zal heftiger worden, en de tijdspanne tussen de verschillende weeën zal korter worden. De wereld staat een verschrikkelijke tijd te wachten, waarin naar schatting vier miljard mensen zullen sterven.

MAAR, diezelfde Bijbel leert ons dat de Gemeente van Christus (ofwel alle mensen die Jezus als God en Verlosser aanvaarden!) voor het aanbreken van deze vreselijke verdrukking weggenomen zal worden van de aarde. In een ondeelbaar moment zullen de gelovigen verdwenen zijn (Mattheüs 24, 1 Thessalonicenzen 4, Johannes 14). Bij het lezen van het Bijbelboek Openbaring moeten we dus goed beseffen dat de Christenen NA Openbaring 3 niet meer op aarde zullen zijn! De opname van de Gemeente is de eerste volgende gebeurtenis die geprofeteerd is in de Bijbel.

De wereld zal de opname van de Gemeente niet eens zien. Deze komt in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk! De gelovigen zullen Zijn stem horen, de wereld niet! De wereld zal slechts zien dat velen verdwenen zijn! En daarom zijn er allerlei films. De duivel heeft zijn uitleg al voorbereid, films over ufo's, close encounters of the third kind en noem maar op! Veel intelligente mensen geloven in ufo's, maar niet in God.

De belangrijkste les voor nu is dat het met gelovigen in alle gevallen goed afloopt, of je nu de opname van de Gemeente meemaakt of dat je een natuurlijke dood sterft. Weet jij zeker dat het met jou goed afloopt na het aardse leven, of als de opname van de Gemeente plaatsvindt? Heb jij Jezus Christus aanvaard als God en Verlosser? Of heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook