EEN FANTASIE-GOD IN JE HOOFD


Johannes 14
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Het lijkt tegenwoordig niet uit te maken wat voor een idee we over God of een god hebben. Veel mensen, ook mensen die zichzelf Christen noemen, flansen hun persoonlijke "god" in elkaar.

Wat bepaalt jouw Godsbeeld?

Wordt jouw Godsbeeld bepaalt door je eigen gedachtes, gevoelens en zelfs fantasieën? Laat jij je beïnvloeden door de wereld om je heen en door allerlei spirituele hypes en trends? Alles lijkt geoorloofd, zolang het maar bij je past? Helaas zijn veel Christenen hierdoor de weg kwijt.

De ware God

Wil jij werkelijk de Drie-ene God uit de Bijbel leren kennen? Besef dan dat er slechts één God is, zoals we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8 kunnen lezen:

Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God.

1.  Doe afstand van de fantasie-god in je hoofd, leer de ware God kennen!
Neem Jezus aan als God en persoonlijke Verlosser. Jezus zegt in Johannes 14:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

2.  Ga de Bijbel lezen!
God heeft ons de Bijbel gegeven, zodat wij over Hem kunnen lezen, Hem kunnen leren kennen. Veel Christenen nemen de Bijbel niet serieus (genoeg) of onderschatten het lezen van de Bijbel, en dat terwijl de Bijbel het Levende Woord is, dat dient voor geestelijke groei, waardoor een Godsbeeld wordt gevormd naar waarheid.

3.  Laat de Geest spreken!
Heel veel mensen - ook Christenen - denken dat we uit twee delen bestaan: lichaam en ziel of - heel verwarrend - lichaam en geest. Echter, een mens is drie delig: lichaam, ziel en geest. De geest komt in actie wanneer je Jezus als God en persoonlijke Verlosser hebt aangenomen (de wedergeboorte). Je wordt vervuld met de Heilige Geest en Die zal jou, als je werkelijk kiest voor een Christelijk geestelijk leven, de enige ware God tonen. In 1 Korinthe 2 lezen we:

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

Hierin lezen we dus duidelijk dat we niet de menselijke wijsheid moeten volgen, maar dat we ons moeten laten onderwijzen door de Heilige Geest!


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook