OCCULTISME


Deuteronomium 18
Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt.

De meeste mensen beseffen niet of nauwelijks wat de gevolgen zijn van occulte activiteiten. Velen komen dagelijks in aanraking met de occulte wereld. Reiki, boeddha-beelden, transcendente meditatie, yoga, cursussen zijnsorientatie, een mandala-workshop, horoscopen, een onschuldig lijkend bezoekje aan een waarzegger zijn slechts enkele zaken waar een Christen zich verre van moet houden. Herkenbare activiteiten? Misschien doe je er zelf aan? Of een collega, of een familielid? Dat deze activiteiten niet zo onschuldig zijn als ze lijken, leggen we in dit artikel uit.

Wat is het occultisme eigenlijk?

Volgens de definitie is het occultisme "het bestuderen van en het geloven in mysterieuze en bovennatuurlijke krachten en verschijnselen." Occultisme komt van het Latijnse woord occultus, dat verborgen betekent. Er zijn grofweg vier deelgebieden in het occultisme, te weten paragnosie en de mantiek, spiritisme, magnetisme en magie. Nu denk je misschien "een Christen gelooft toch ook in bovennatuurlijke krachten en verschijnselen?", en tot op zeker hoogte is dat zo. Echter, een Christen haalt alles uit die éne Bron: Jezus Christus! Door het lezen van de Bijbel ontdek je dat Jezus en Zijn volgelingen grote wonderen deden. Tegenwoordig is dat niet anders. Jezus doet nog steeds wonderen, net zoals Zijn volgelingen. Een groot kenmerk van een wonder, bijvoorbeeld een genezing, door God is het feit dat in alle gevallen Jezus de eer krijgt. In alle gevallen komt het wonder door Jezus tot stand. In Exodus 7 lezen we dat Mozes en Aäron wondertekenen deden:

Aäron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang.

Het was een opdracht van God:

En de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron: Als de farao tot u spreekt: Doe voor uzelf een wonderteken, dan moet u tegen Aäron zeggen: Neem je staf en werp die neer voor de farao; en de staf zal tot een slang worden.

Daarop deden de tovenaars hun kunstjes:

Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde.

De kunstjes van de tovenaars hielden niet lang stand (de staf van Aäron verslond hun staven). Het is dus van groot belang te ontdekken wie of wat de bron is van een spirituele activiteit, een ritueel, een meditatie of een cursus. Baseert men zich op Jezus Christus, of baseert men zich op een valse god, bijvoorbeeld boeddha? Om dit te ontdekken is een een intieme relatie met Jezus noodzakelijk, is het noodzakelijk de Bijbel te lezen en de juiste kennis tot je te nemen, door bijvoorbeeld preken te bekijken of te beluisteren. De Bijbel leert ons in Hosea 4 dat mensen ter gronde gaan door gebrek aan kennis. Mensen weten niet waarom ze niet aan yoga of reiki zouden moeten doen.

De gevolgen van occulte activiteiten

Mensen die aan occulte zaken, zoals reiki of yoga doen, komen bewust of onbewust altijd onder invloed van duistere machten (demonen) en worden daarom demonisch gebonden, ofwel, men wordt een speelbal van demonen. In de meeste gevallen is demonische gebondenheid of occultisme een ernstige hindernis om tot levende relatie met Jezus Christus te komen. Het veroorzaakt vaak een "deken van duisternis" over relaties, families en zelfs geslachten (Exodus 20). Eén van de gevolgen is een afgestomptheid of geslotenheid voor het Woord van God. Iemand die gebonden is door demonen kan een geweldige strijd ervaren op geestelijk terrein, zoals een grote hindernis bij het lezen en verstaan van Gods Woord, ongevoeligheid bij het horen en lezen van de Bijbel, concentratie problemen, enz. enz. Tevens kunnen er grote problemen ontstaan in het gebedsleven of komt men er zelfs niet aan toe om te bidden.

Video's
• Oorlog op aarde - Derek Prince

Linktips
• Reiki


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook