ALS MENSEN NIET WILLEN VERANDEREN, LAAT ZE DAN ALLEEN


2 Timotheüs 2
Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen.


Hoeveel tijd verspillen Christenen aan mensen die nooit willen veranderen? Als we mensen daadwerkelijk willen helpen, zullen we dat vanuit de Bijbel moeten doen. Soms verspillen we jaren aan mensen die God ongehoorzaam zijn, en geen afstand willen doen van afgoderij en occultisme. We besparen zeer veel tijd door duidelijk en eerlijk te zijn. Verkondig het Woord van God, ga niet in discussie! Veel mensen hebben bevrijding nodig, veel mensen zijn occult belast en hebben hulp nodig. Echter, als mensen teveel theologische problemen en vragen hebben, dan zijn ze niet wanhopig. Gods Genade is altijd beschikbaar. Neem de Genade aan, zonder theologische vragen! Verspil geen tijd aan mensen die niet willen veranderen! Als iemand wil veranderen, dan zal God eindeloos moeite doen om te helpen. Maar, als mensen willen blijven zoals ze zijn, en geen afstand willen doen van bijvoorbeeld occulte zaken, als mensen willen blijven hangen aan hun cursus mandala's tekenen, reiki en andere new-age zaken, dan laat God deze mensen met rust.

De drijvende kracht achter chronische problemen is vaak het occultisme. In 2 Timotheüs 3 lezen we:

Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in.

Jannes en Jambres waren de twee tovenaars die een wedstrijd met Mozes en Aäron hadden. Het is het eerste verbond van toverij dat in de Bijbel vermeld wordt, de tovenaars van Egypte uit Exodus 4. Achter het bederf van de menselijke natuur zit de subtiele en bedriegelijke invloed van het occultisme. In krantjes worden cursussen mandala's tekenen aangeboden, cursussen reiki of zijnsorientatie, onder het genot van een kopje kruidenthee. De bron is niet uit Christus, de bron is uit het occulte. De bron is demonisch. Velen weten het niet eens. Het is een kracht die bederf en ellende versnelt. Paulus zegt in hoofdstuk 13 van 2 Timotheüs 3:

Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

In deze vertaling lezen we het woord "bedriegers". Het Griekse woord (in de grondtekst) is "tovenaars". Dus, slechte mensen en tovenaars zullen van kwaad tot erger gaan! Toverij is een groot onderdeel van occultisme. We kunnen daarom ook zeggen dat als er langdurige problemen zijn, die niet opgelost kunnen worden, dat er een occulte macht achter zit! Het probleem kan pas opgelost worden, wanneer we tot de wortel komen: stoppen met occulte activiteiten, bevrijding en een intieme relatie met Jezus Christus beginnen.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook