BEWIJS GENOEG!Vaak horen we, vooral van gelovigen, dat het bestaan van God niet te bewijzen is. Het gaat immers om geloof! Dat zou betekenen dat als het bestaan van God bewezen is, dat het geen geloof meer zou zijn. Dat deze gedachtengang krom is, tonen we aan in dit artikel.

Om te beginnen moet beseft worden dat geloof niks te maken heeft met "niet zeker weten". In de Engelse vertaling wordt geloof soms met "believe" en soms met "faith" (vertrouwen) vertaald. Geloven is vaak een kwestie van vertrouwen. Iemand die een baan heeft vertrouwt erop dat er aan het eind van de maand salaris wordt uitgekeerd. Is dit een kwestie van geloven, of is dit een kwestie van eigenlijk zeker weten? Wanneer het steeds een kwestie van "niet zeker weten" is, kan er ook geen fatsoenlijke huishouding gevoerd worden. Er moeten rekeningen betaald worden, en daarvoor moet men zeker weten dat het salaris komt. Een gelovige kan des te meer op God vertrouwen. Men kan geloven (believe) dat God bestaat. Men kan God ook vertrouwen (faith) in alles.

Is er dan toch bewijs?

De Bijbel maakt ons duidelijk dat er bewijs genoeg is. Zo bewijst de schepping (de natuur en het universum) al het bestaan van God. In Psalm 19 lezen we:

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.

Misschien is dit ook wel de reden dat mensen graag naar de sterren kijken. Het is misschien de reden dat men zich heel klein voelt bij het aanschouwen van de hemel. Het is ook het antwoord op de vraag waarom God een prachtig universum geschapen heeft. De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is, de hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft! Het universum is enerzijds zo nabij, maar anderzijds zo oneindig dat geen mens het kan bevatten. Waar ter wereld we ook zijn, Gods geweldige schepping is zichtbaar. Niemand kan hier omheen!

De meeste wetenschappers erkennen dat leven uit leven ontstaat. Dat betekent dat het noodzakelijk is dat er altijd leven was om leven te maken. Men spreekt liever over "intelligent design", maar in feite spreekt men over God. Aan het leven kan men dus al zien dat er een Ontwerper moet zijn. De oneindige complexe structuur van een cel, van dna, wijst op een Schepper, en niet op een toevallig ontstaan van iets uit niets.

Waarom zou een Ontwerper de God uit de Bijbel zijn?

Lee Strobel was rechtbankverslaggever bij een grote krant. Hij was ook een atheïst. Hij wilde bewijzen dat God NIET bestond, en ging op zoek. Hij kwam er achter dat de vier evangeliën uiterst betrouwbaar zijn. Het resulteerde in een boek met de verrassende titel "Bewijs genoeg". Als atheïst was Strobel tot de conclusie gekomen dat de verhalen over Jezus fabeltjes waren, totdat hij anders naar de feiten ging kijken. Hij ondervroeg dertien top-wetenschappers met kennis van zaken. Onder hen waren theologen, nieuwtestamentici, een archeoloog, een psycholoog en een medicus. En Strobel liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. In zijn boek zet hij de feiten over de man uit Nazareth op een rijtje. Vervolgens laat hij de lezer zelf een oordeel vormen, alsof hij of zij deel uitmaakt van een rechtbankjury. Het boek is een absolute aanrader! (Lee Strobel, Bewijs genoeg, EAN 9789060678589).

Jezus is onze God. Jezus leeft, niet alleen abstract, maar feitelijk! Dat betekent dat Jezus, volgens Markus 16, alleen al de verkondiging van het evangelie bevestigt met tekenen en wonderen:

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

We weten dat Willem van Oranje bestaan heeft. Zo is er nog meer bewijs dat Jezus bestaan heeft als mens. Jezus beweerde van Zichzelf God te zijn. Er is dusdanig veel over Jezus geschreven, dat dit te controleren is. De enige conclusie die getrokken kan worden is dat Jezus onze God en Verlosser is!

Dan is er tal van indirect bewijs! Uit alle fossielen kunnen we nagaan dat er een grote ramp geweest moet zijn geweest. Alles duidt op de Bijbelse zondvloed. Ook andere Bijbelverhalen zijn controleerbaar. Op onze site tref je een flink aantal Godsbewijzen aan, zoals historisch controleerbare Bijbelse profetieën.

Getuigenverklaringen

Meer bewijs nodig? Denk eens aan de getuigenverklaringen van mensen die door Jezus genezen zijn! Het zijn geen uitzonderingen, het gaat om miljoenen mensen: blinden die weer kunnen zien, mensen die nieuwe organen hebben ontvangen, mensen die niet konden lopen, maar nu wel kunnen lopen, enz. enz. enz.

Ook is er wetenschappelijk genoeg bewijs dat er een schepping geweest is, dus dat de Schepper bestaat. Dat deze Schepper onze God, Jezus Christus is, wordt uitstekend uitgelegd in het onderwijs van bijvoorbeeld Creation Ministries. Omdat we er niet van houden om het wiel voor de tweede keer uit te vinden, verwijzen we daarom graag naar www.creation.com.

Inderdaad, zalig zijn diegenen die geloven zonder te zien! Dit geloven heeft echter niks te maken met "niet zeker weten". Dit geloven heeft te maken met het vertrouwen in onze Hemelse Vader en in Jezus Christus, onze God en Verlosser! Maar, dat neemt niet weg dat er genoeg bewijzen en argumenten zijn waarom de Bijbel Gods Woord is en waarom Jezus' beroemde woorden uit Johannes 14 waarheid zijn.

Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook