GODSBEWIJZEN - EMPIRISCH BEWIJS


Hebreeën 11
Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.


"In den beginne schiep God den hemel en de aarde", zijn de eerste woorden uit de Bijbel. Volgens evolutionisten en diverse andere wetenschappers een fabel..... De meeste evolutionisten en zgn. geleerden geloven in een toevallig begin van het universum en een spontane evolutie van dood materiaal (of beter gezegd "niks") naar uiteindelijk de mens. Wat geloof jij? Deze vraag kan wel eens de belangrijkste vraag in je leven zijn!

Het is een groot misverstand te denken dat God niet op een rationele of empirische manier kan worden aangetoond. Empirisch onderzoek beschrijft elke onderzoeksactiviteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt. Bij empirisch onderzoek kijkt men dus naar de opgedane ervaringen of resultaten om vervolgens hieruit een conclusie te trekken. Bij een empirisch onderzoek is het van belang dat er heel precies te werk wordt gegaan en de gemeten resultaten/ervaringen gekoppeld worden aan de onderzoeksvraag. Het empirisch resultaat is dan ook puur gekoppeld aan het eigen onderzoek en zal nooit gebaseerd zijn op een uitgewerkte theoretische onderbouwing.

De onderzoeksvraag. Om te bewijzen dat God bestaat kunnen we verschillende vragen stellen:

1.  Is de Bijbel waar?
In de Bijbel kunnen we lezen dat God de wereld gemaakt heeft. We lezen dat Jezus God is, en op aarde gekomen is als mens. Dus, als de Bijbel volledig waar is, is bewezen dat God bestaat! We kunnen nu aannemen dat de Bijbel waar is, tot het tegendeel blijkt. Dit lijkt de gemakkelijkste weg. Tegenstanders van de Bijbel hoeven dus slechts één Bijbelse gebeurtenis te noemen die feitelijk onjuist is of nooit plaatsgevonden heeft, of een tegenstrijdigheid aan te tonen! Om het je gemakkelijk te maken, hebben we ruim zgn. tegenstrijdigheden al behandeld! We kunnen ook aantonen dat Bijbelse verhalen, zoals de zondvloed, daadwerkelijk plaatsgevonden hebben.

2.   Diverse wetenschappers hebben empirisch bewijs geleverd. Zo geeft Emanuel Rutten een rationeel (filosofisch) argument. De liefhebbers kunnen het lezen en bestuderen, inclusief de kritiek en reactie van Emanuel. Kent Hovind geeft in een aantal seminars bewijzen voor het bestaan van God, de schepping, de zondvloed en andere Bijbelse feiten, zie de video's onderaan de pagina. Kurt Gödel, een Oostenrijks-Amerikaans wiskundige, logicus, filosoof en overtuigd Christen wordt gezien als één van de belangrijkste logici aller tijden. Hij heeft een wiskundig bewijs geleverd voor het bestaan van God!

In de Bijbel kunnen we lezen dat God de wereld gemaakt heeft. We lezen dat Jezus God is, en op aarde gekomen is als mens. Dus, als de Bijbel volledig waar is, is bewezen dat God bestaat! We kunnen nu aannemen dat de Bijbel waar is, tot het tegendeel blijkt. Dit lijkt de gemakkelijkste weg. Tegenstanders van de Bijbel hoeven dus slechts één Bijbelse gebeurtenis te noemen die feitelijk onjuist is of nooit plaatsgevonden heeft, of een tegenstrijdigheid aan te tonen! Om het je gemakkelijk te maken, hebben we ruim zgn. tegenstrijdigheden al behandeld! We kunnen ook aantonen dat Bijbelse verhalen, zoals de zondvloed, daadwerkelijk plaatsgevonden hebben. Onderstaande seminars (1 t/m 7b) toont de overweldigende bewijslast voor de zondvloed en schepping! Bekijk de seminars. Vragen? mail ons! Lee Strobel, voormalig rechtbankverslaggever bij de Chicago Tribune weet uit ervaring dat overtuigend bewijsmateriaal lang niet altijd tot de juiste uitspraak leidt. Als atheïst was hij tot de conclusie gekomen dat de verhalen over Jezus fabeltjes waren, totdat hij anders naar de feiten ging kijken. Hij ondervroeg dertien top-wetenschappers met kennis van zaken. Onder hen waren theologen, nieuwtestamentici, een archeoloog, een psycholoog en een medicus. En Strobel liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. In zijn boek Bewijs genoeg... zet hij de feiten over de man uit Nazaret op een rijtje. Vervolgens laat hij de lezer zelf een oordeel vormen, alsof hij of zij deel uitmaakt van een rechtbankjury. Een grote verdienste van Strobel is dat hij een boek geschreven heeft dat leest als een juridische thriller. Op zoek naar een Godsbewijs? Dan is het boek van Lee Strobel een absolute aanrader!

3.   Bewijs op basis van experimenten en waarnemingen
We kunnen een hypothese opstellen. In het traject waarin een hypothese nog niet keihard bewezen is, noch bewezen onjuist is, kan men er voor kiezen om op basis van argumenten een hypothese als waar of onwaar te beschouwen. Om de hypothese te bewijzen of af te wijzen, kunnen we een experiment voorstellen. Er zijn genoeg mogelijkheden. Omdat wij weten dat God bestaat, dat de Bijbel waar is en dat Jezus Christus onze Verlosser is, kunnen we bijvoorbeeld stellen dat God geneest. Dat is dus een basis voor een experiment. We kunnen het volgende stellen of ons afvragen:

Vinden er per bij een willekeurige groep mensen net zoveel directe en spontane genezingen van ernstige ziektes plaats als bij een willekeurige steekproef mensen waarvoor gebeden is? Wij beweren dat God geneest. Als God niet bestaat, kan Hij ook niet genezen. We formuleren:

H0 Score willekeurige groep mensen >= (groter of gelijk aan) score groep mensen na gebed.

H1 Score willekeurige groep mensen < (kleiner dan) score groep mensen na gebed.

Op basis van statistisch onderzoek zouden we kunnen nagaan of de nul-hypothese kan worden verworpen. Er is genoeg materiaal beschikbaar waaruit we kunnen putten, zie de vele getuigenverklaringen. We kunnen niet ontkennen dat gedurende deze diensten meer mensen genezen, dan zonder deze diensten, waarbij H1 dus aangenomen is, en dus bewezen is dat God bestaat. Tevens is bewezen dat Jezus ons Geneesheer is. Overtuig jezelf, bekijk de getuigenverklaringen.

Video's

• 4 Historical Facts that Prove Jesus Rose from the Dead
• A 'mountain of evidence' for evolution?
• De Bijbel Is Waar
• Has Science Discovered God?
• Kent Hovind in debat met drie evolutionisten
• Proof The Earth Is Young and Noah's Flood
• Seminar 1 - The Age of the Earth (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 2 - The Garden of Eden (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 3 - Dinosaurs and the Bible (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 4 - Lies in the Textbooks (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 5 - Dangers of Evolution (Dutch subtitles)
• Seminar 6 - The Hovind Theory (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 7a - Questions & Answers (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 7b - Questions & Answers (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind


info@gelooft.com | Facebook