JOHN DARBY EN DE OPNAME VAN DE GEMEENTE


1 Thessalonicenzen 4
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.


Veel gelovigen die begrijpen dat de Gemeente van Christus voor de grote verdrukking wordt weggenomen van de aarde (de Opname van de Gemeente) zullen vroeg of laat geconfronteerd worden met John Darby. Het lijkt een onbelangrijk onderwerp, maar, een gelovige hoort niet slechts te weten wat hij of zij gelooft, maar ook waarom hij of zij iets gelooft!

De Bijbel belooft dat de gelovige niet door grote verdrukking zal gaan. Het is een prachtige belofte. Iedere Bijbelgetrouwe kerk gelooft in de wederkomst van Christus, maar, de timing van de Opname van de Gemeente is zeker de laatste jaren een punt van flinke discussie, terwijl de Bijbel zeer duidelijk is!

Tegenstanders van de Bijbelse Opname van de Gemeente, of diegenen die beweren dat de kerk door de grote verdrukking zal gaan, zullen snel de naam John Darby noemen, omdat volgens deze tegenstanders Darby de Opname-leer heeft bedacht in 1830.

1.  Wie was John Darby? En heeft hij in 1830 de leer omtrent de Opname van de Gemeente bedacht?

Diegenen die niet in de Opname van de Gemeente geloven, beweren dat deze leer pas in 1830 bedacht is, en dat deze leer om die reden niet Bijbels kan zijn. Maar, zelfs als de leer pas in 1830 ontstaan is, dan is dat nog geen reden om deze af te wijzen. In een ander artikel hebben we uitgelegd wat de Opname van de Gemeente (Johannes 14:1-3, 1 Korinthe 15:51-55, 1 Thessalonicenzen 4:13-18) inhoudt. John Nelson Darby (1800-1882) was een Engels-Ierse theoloog en evangelist. Hoewel Darby veel geschreven heeft over de eindtijd, is hij niet de "uitvinder" van de Opname-leer!

2.  Wat was de visie vóór 1830?

Het denkbeeld van de opname vóór de verdrukking van de eindtijd is niet nieuw, maar is op de Bijbel gebaseerd en kwam al voor in de vroege kerkgeschiedenis. Ten eerste (en nogmaals), de datering van een visie zegt niks over de (on)waarheid. We moeten een visie toetsen aan de hand van de Bijbel. Maar, laten we toch even bekijken hoe in de geschiedenis gedacht werd. Er zijn tientallen, en waarschijnlijk zelfs honderden voorbeelden te noemen. We noemen enkele:

1.  In het jaar 150 schreef de herder van Hermas, een vroegere kerkvader, al over de Opname van de Gemeente.
2.  In het jaar 270 schreef Victorinus van Pettau over de Opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking.
3.  Ephrem the Syrian onderwees in de vierde eeuw over de Opname van de Gemeente.
4.  En ook in de middeleeuwen werd de leer omtrent de Opname van de Gemeente onderwezen, zoals Dolcino in de 14e eeuw, Joseph Mede en Peter Jurieu in de 17e eeuw, Morgan Edwards in de 18e eeuw, enz. enz.

Samengevat: de Opname van de Gemeente vindt plaats vóór de grote verdrukking (zie andere artikelen). Het idee dat deze leer een moderne visie is, is onjuist. Paulus zelf onderwees een Opname voor de grote verdrukking, Jezus sprak erover, en ook de vroege kerkvaders onderwezen deze visie.

De Gemeente van Christus (de Kerk) zal de grote verdrukking van zeven jaar niet meemaken. De Gemeente zal voor die tijd opgenomen worden. Natuurlijk zullen we voor de Opname van de Gemeente wel de voortekenen zien (denk aan oorlogen, pandemieën, schaarste en natuurrampen. Deze voortekenen moeten we niet verwarren met de oordelen uit Openbaring!). De vraag is nu of jij bij de Gemeente hoort? Diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd, ofwel de grote verdrukking, niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook