WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE HEMEL?
DEEL 3: WAT GAAN WE DOEN IN DE HEMEL?


Kolossenzen 3
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.


We leven in de "laatste dagen" van de menselijke geschiedenis. Ben jij gereed voor de wederkomst van Jezus Christus? Weet jij zeker waar jij de eeuwigheid zal doorbrengen? Zowel de hel als de hemel zijn reële plaatsen, waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als jij geen Christen bent, dan nodigen we je van harte uit de artikelen over de hemel te lezen, maar vooral te begrijpen hoe ook jij na het aardse leven eeuwig in de hemel kan en mag zijn! Aan het eind van ieder artikel leggen we dit uit! En, mocht je vragen hebben? Neem gerust contact met ons op per email of via facebook, per pb.

Maar ook voor Christenen is het van groot belang na te gaan wat de Bijbel zegt over de hemel! Paulus zegt in Kolossenzen 3 niet voor niets dat we de dingen moeten bedenken die boven (dus in de hemel!) zijn, en niet op de aarde! De Bijbel noemt en herhaalt de hemel honderden keren, niet omdat God uitgepraat was, maar omdat het een essentieel onderwerp is! Een Christen richt zich dus niet meer op de zaken van de wereld, maar op de zaken van Gods Koninkrijk en de hemel. De hemel en de hel zijn reëler dan het aardse leven!

In verschillende artikelen behandelen we diverse vragen, zoals "waar is de hemel?", "heb ik hetzelfde lichaam in de hemel?", "herken ik anderen in de hemel, en herkennen anderen mij?", "hoe oud ben ik in de hemel?", "gaan kinderen naar de hemel?" en, misschien wel de meest gestelde vraag: "gaat mijn (huis)dier naar de hemel?".

Misschien ken je de plaatjes wel, waar mensen met een harpje op een wolk zitten? We zullen je geruststellen! De Bijbel leert ons gelukkig iets totaal anders!

In het eerste en tweede deel hebben we uitgelegd dat de hemel een letterlijke, geografische plaats is, waar we elkaar herkennen. In dit en volgende artikelen behandelen we diverse andere vragen.

Wat gaan we doen in de hemel?

In de eerste plaats is het van essentieel belang te begrijpen dat ieder mens eeuwig leeft! Jij leeft dus ook eeuwig! Direct na de fysieke dood staat jouw eeuwige bestemming vast. Heb jij Jezus aanvaard als God en Verlosser? Dan staat jouw naam in Het Boek des Levens, en ben jij verzekerd van een eeuwig leven in een onvoorstelbare mooie hemel en op een nieuwe aarde! Maar, als jouw naam niet in dit Boek staat, als jij Jezus dus niet aanvaard hebt, wacht er een gruwelijk lot, het laatste oordeel, zoals we in Openbaring 20 lezen:

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Een wijs iemand kiest voor Jezus, voordat het te laat is! Maak die keuze nu, een eenvoudige keuze, maar een keuze die jouw eeuwige bestemming zal bepalen! Aan het eind van dit artikel leggen we het kort uit. Terug naar de eerste vraag: wat gaan we doen in de hemel?

1.   In de hemel zullen we verantwoordelijkheden hebben (Mattheüs 25)

We zullen taken krijgen. We zullen geen zorgen hebben, er zal ook geen gezwoeg zijn, maar wel werk. We zullen dus geen "vrije tijd" hebben tot in eeuwigheid. Van verveling zal gelukkig geen sprake zijn! In Genesis 2 lezen we:

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

Nu kan men beweren dat het in de hemel anders zal zijn, maar besef goed dat de opdracht die de mens in Eden kreeg (het bewerken en onderhouden) door God gegeven werd vóór de zondeval. De wereld was perfect. De mens was gemaakt om eeuwig te leven, en dus ook eeuwig de hof van Eden (en de rest van de aarde en het universum?) te bewerken en te onderhouden! In de hemel zal de mens een vergelijkbare opdracht krijgen! We zullen genieten van dit werk, we zullen het nooit met tegenzin doen. Werk is geen vloek. De aardbodem is vervloekt. Werk is na de zondeval zwoegen geworden (Genesis 3). In het hemelse werk zullen we voldoening en vreugde vinden. Van gezwoeg zal geen sprake meer zijn!

2.   We zullen dienen in de hemel!

In Openbaring 22 lezen we:

En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen.

We zullen God en elkaar dienen, en we zullen dit met zeer veel plezier doen!

3.   We zullen in de hemel eten!

In Genesis 1 voorzag God mens en dier van eten! Er zullen verrassende parallellen zijn tussen het oorspronkelijke paradijs en de hemel! Daarnaast zegt Jezus in Mattheüs 26:

Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

4.   Sommigen geloven ook dat we zullen slapen in de hemel.

Hoewel God nooit slaapt, rustte Hij na de zesde scheppingsdag, en aangezien wij niet de Schepper zijn, maar het schepsel, zullen wij mogelijk wel rusten en ook slapen in de hemel. Besef daarnaast dat ondanks het feit dat de hemel en de hel eeuwig zijn, er wel tijdsbesef is! In Openbaring 20 lezen we, als de duivel in de hel geworpen wordt:

En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Dus, dag en nacht in eeuwigheid! Misschien denk je dat er geen dag en nacht kan zijn als het altijd licht is (in de hemel) of als het altijd donker is (in de hel), maar, diegenen die wel eens in het poolgebied zijn geweest, weten dat het gedurende de poolnacht niet licht wordt, en gedurende de midzomernacht niet donker wordt, terwijl er wel dagen en nachten zijn! Een hemelse organisatie, werk, taken, rust en eten suggereren ook iets van tijd. Er zal tijd zijn in de eeuwigheid, maar tijd zal een compleet andere rol spelen als gedurende het aardse leven. Stress, haast en ongeduld zullen er niet meer zijn!

Hoe reizen we van de aarde naar de hemel?

In Lukas 16 lezen we een eenvoudig antwoord op deze vraag:

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.

"De schoot van Abraham" of het Paradijs is de plaats waar de rechtvaardigen uit het Oude Verbond terechtkwamen, voordat ze naar de hemel gingen. We kunnen er vanuit gaan dat na de aardse dood gelovigen door engelen naar de hemel gebracht worden!

Wat jij je nu kunt afvragen is of jij er bij hoort? De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de enige Weg is. Alle andere wegen voeren tot de hel, omdat ieder mens de relatie met God verziekt heeft. Jezus Christus heeft de Weg naar de Hemel voor ons vrijgemaakt. De Bijbel zegt in Johannes 3:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook