BEWUSTWORDING VAN DE ONZICHTBARE WERELD


1 Petrus 5
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

De meeste mensen geloven niet dat satan bestaat. Zelfs veel gelovigen ontkennen zijn bestaan, en dit is dan ook één van satans grootste misleidingen: mensen ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. En, daardoor kan de duivel relatief eenvoudig zijn gang gaan. In Johannes 10 en 1 Petrus 5 lezen we dat satan wel degelijk bestaat:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

De vernietigende aard van satan is overal zichtbaar! Denk aan ziektes en depressies, verslavingen, relatieproblemen, vroegtijdig sterven, ongelukken, moord en zelfmoord, financiële problemen, enz. enz. Omdat in de meeste kerken niet of nauwelijks over de duivel gesproken wordt, hebben veel gelovigen geen of weinig kennis over de werkwijze van de tegenstander, met als gevolg dat de deuren wagenwijd openstaan voor allerlei ellende.

De duivel doet zich in veel gevallen voor als een "engel des lichts". In praktijk betekent dit dat hij mensen allerlei onschuldige zaken en activiteiten presenteert, die in werkelijkheid helemaal niet onschuldig zijn. In een ander artikel hebben we hier al aandacht aan besteed. Toch geven we nog een aantal voorbeelden van zaken die onschuldig lijken, maar die in werkelijkheid de vijand aantrekken:

geloof in de evolutietheorie (of vermening met schepping), het oproepen van geesten of overleden personen, tarotkaarten, glaasje draaien en ouija-borden, transcedente meditatie, yoga, pornografie, alcoholmisbruik en drugs, voodoo, onvergiffenis, vloeken, luisteren of kijken naar bepaalde muziek en films, zoals horrorfilms, waarzeggers en horoscopen, reiki, abortus, buitenechtelijke sex en incest, enz. enz.

De meeste gelovigen negeren deze waarschuwingen, soms uit angst, maar in de meeste gevallen omdat het Christelijke geloof een humanistisch gebeuren geworden is, waardoor gelovigen weerhouden worden een onderscheidend vermogen te ontwikkelen, zoals 1 Korinthe 2 ons duidelijk maakt:

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

In Efeze 6 legt Paulus ons uit de geestelijke wapenrusting aan te trekken:

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Het is van essentieel belang de krachten en machten van satan serieus te nemen. Naast de zichtbare wereld is er ook een geestelijke, onzichtbare wereld. Gelovigen die deze wereld ontkennen zullen blind zijn voor de waarheid en een speelbal zijn van satan. In Efeze 6 lezen we ook:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

De strijd is dus tegen geestelijke wezens, tegen satan en zijn demonen. We weten dat we door Christus meer dan overwinnaars zijn. Desondanks zoekt satan altijd een weg om binnen te dringen, een gat in onze wapenuitrusting, met als doel te vernietigen, te stelen, te doden en ons te verwijderen van Christus, zoals we in Johannes 10 gelezen hebben. En, deelname aan één van bovengenoemde activiteiten (en er zijn ongetwijfeld meer te noemen!) is één van de manieren waarop satan binnen kan of wil komen. Aanstellerij? Bangmakerij? Tja, veel gelovigen noemen het zo inderdaad, maar, in feite is er sprake van een enorm gebrek aan kennis. De Bijbel noemt het toverij of afgoderij. Een Christen zou aan dergelijke activiteiten niet mee moeten doen, of beter gezegd niet mee willen doen, ook niet als er sprake is van (groeps)druk van vrienden, familie, collega's of zelfs artsen (denk aan vormen van meditatie, yoga, enz.).

Wat te doen als je toch deelneemt (of deelgenomen hebt) aan occulte zaken? Wat te doen als je verslaafd bent?

De meeste mensen zijn incidenteel geconfronteerd met occultisme. In alle gevallen moet beseft worden dat Jezus ons altijd vergeeft! Nu je weet dat occulte activiteiten deuren openzet voor satan, is het zaak te stoppen, door Jezus-gericht te zijn. Mocht je echter lijden aan angsten, psychose's, (chronische) ziektes of depressies, of hoor je stemmen, zie je overleden personen, dan is bevrijding absoluut nodig! Enige manier is door gebed, door hardop in Naam van Jezus Christus het probleem (de angsten, of de depressie, of vul maar in....) te binden. Je hoeft God niet te vertellen over jouw probleem. Ga er maar van uit dat Hij alles weet! Spreek tegen het probleem over God (Jezus)! Richt je op de relatie met God (Jezus), lees de Bijbel en laat je leiden door de Heilige Geest! Als je dit lastig vindt, of als de gebondenheid dusdanig groot is, dat de fase van "zelf kiezen" al voorbij is (en er dus sprake is van een demonische bezetting), kan je ook een ander voor je laten bidden, of bijvoorbeeld een bevrijdingsdienst bezoeken (tip: Wings of Healing van Jan Zijlstra). In alle gevallen is het goed te beseffen wie je in Christus bent, dat je rechtvaardig bent door het perfecte en volbrachte werk van Christus, en dat Hij jou kracht geeft, zoals we bijvoorbeeld in Filippenzen 4 kunnen lezen:

Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook