WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE HEMEL?
DEEL 4: HOEVEEL HEMELS ZIJN ER?


Kolossenzen 3
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.


We leven in de "laatste dagen" van de menselijke geschiedenis. Ben jij gereed voor de wederkomst van Jezus Christus? Weet jij zeker waar jij de eeuwigheid zal doorbrengen? Zowel de hel als de hemel zijn reële plaatsen, waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als jij geen Christen bent, dan nodigen we je van harte uit de artikelen over de hemel te lezen, maar vooral te begrijpen hoe ook jij na het aardse leven eeuwig in de hemel kan en mag zijn! Aan het eind van ieder artikel leggen we dit uit! En, mocht je vragen hebben? Neem gerust contact met ons op per email of via facebook, per pb.

Maar ook voor Christenen is het van groot belang na te gaan wat de Bijbel zegt over de hemel! Paulus zegt in Kolossenzen 3 niet voor niets dat we de dingen moeten bedenken die boven (dus in de hemel!) zijn, en niet op de aarde! De Bijbel noemt en herhaalt de hemel honderden keren, niet omdat God uitgepraat was, maar omdat het een essentieel onderwerp is! Een Christen richt zich dus niet meer op de zaken van de wereld, maar op de zaken van Gods Koninkrijk en de hemel. De hemel en de hel zijn reëler dan het aardse leven!

In verschillende artikelen behandelen we diverse vragen, zoals "waar is de hemel?", "heb ik hetzelfde lichaam in de hemel?", "herken ik anderen in de hemel, en herkennen anderen mij?", "hoe oud ben ik in de hemel?", "gaan kinderen naar de hemel?" en, misschien wel de meest gestelde vraag: "gaat mijn (huis)dier naar de hemel?".

Misschien ken je de plaatjes wel, waar mensen met een harpje op een wolk zitten? We zullen je geruststellen! De Bijbel leert ons gelukkig iets totaal anders!

In het eerste, tweede en derde deel hebben we uitgelegd dat de hemel een letterlijke, geografische plaats is, waar we elkaar herkennen en waar we taken en bezigheden hebben. In dit en volgende artikelen behandelen we diverse andere vragen.

In de eerste plaats is het van essentieel belang te begrijpen dat ieder mens eeuwig leeft! Jij leeft dus ook eeuwig! Direct na de fysieke dood staat jouw eeuwige bestemming vast. Heb jij Jezus aanvaard als God en Verlosser? Dan staat jouw naam in Het Boek des Levens, en ben jij verzekerd van een eeuwig leven in een onvoorstelbare mooie hemel en op een nieuwe aarde! Maar, als jouw naam niet in dit Boek staat, als jij Jezus dus niet aanvaard hebt, wacht er een gruwelijk lot, het laatste oordeel, zoals we in Openbaring 20 lezen:

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Een wijs iemand kiest voor Jezus, voordat het te laat is! Maak die keuze nu, een eenvoudige keuze, maar een keuze die jouw eeuwige bestemming zal bepalen! Aan het eind van dit artikel leggen we het kort uit. Terug naar de vraag: hoeveel hemels zijn er?

Hoeveel hemels zijn er?

De Bijbel leert ons dat er drie hemels zijn. O.a. Jesaja 55 beschrijft de eerste hemel, ofwel de atmosfeer:

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt.

Genesis 1 beschrijft de tweede hemel:

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.

Het hemelgewelf dat hier beschreven wordt is de tweede hemel, ofwel het universum. 2 Korinthe 12 beschrijft de derde hemel:

Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het - dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

De derde hemel is de hemel waar Jezus is, waar God is, en waar alle gelovigen ooit zullen zijn!

Wanneer worden de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gemaakt?

In 2 Petrus 3 lezen we:

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden..... Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden gemaakt na het laatste oordeel (Openbaring 21):

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.

Wat jij je nu kunt afvragen is of jij er bij hoort? De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de enige Weg is. Alle andere wegen voeren tot de hel, omdat ieder mens de relatie met God verziekt heeft. Jezus Christus heeft de Weg naar de Hemel voor ons vrijgemaakt. De Bijbel zegt in Johannes 3:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook