TATOEAGES?


Leviticus 19
U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de HEERE.

Wat zegt de Bijbel over tatoeages? Verboden of vrije keus?

In Leviticus 19 lezen we:

U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen.

en daarmee lijkt de kous af? Het mag niet, einde verhaal, zou je denken?

We moeten goed beseffen dat het om oud-testamentische wetten gaat. De tekst uit Leviticus 19 moet in de context gelezen worden. Stel dat we op basis van Leviticus 19 tatoeages verbieden, dan zouden we andere zaken uit Leviticus 19 ook moeten verbieden. We kunnen niet willekeurig kiezen wat ons wel en wat ons niet bevalt, het één wel en het ander niet doen. Wat is volgens Leviticus 19 verder nog verboden?

Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen.

U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen.

Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen.

een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen

U mag niets eten met het bloed er nog in.

U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen.

U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de HEERE.


En dat is nogal wat! We zouden dus ook geen oorbellen of piercings mogen dragen (inkerving niet toegestaan), randen van de baard laten staan, we moeten ritueel slachten, we mogen geen kleding dragen die bestaat uit twee verschillende soorten stof en een loon moet direct worden uitbetaald. We kunnen twee vragen stellen:

1.  Moeten we de wet, of deze wetten, houden? Zo ja, dan volledig, niet half.
Deze vraag hebben we in diverse andere artikelen beantwoord. Dat de wet ons niet redt, leggen we uit in het artikel Genade of niets.

2.  Wat is de bedoeling van deze wetten?
In de tijd van het Oude Testament kenden de ongelovigen zogenaamde "rouwrituelen", zoals afbeeldingen inkerven of tatoeëren, of het was een manier om afgoden te vereren. Veel van de wetten uit Leviticus moeten dus gezien worden in de juiste tijd en context. Zijn ze daarom niet belangrijk meer? Integendeel! Echter, om na te gaan wat wij nog met deze wetten kunnen of moeten, moeten we verder kijken dan Leviticus. Zo worden tegenwoordig tatoeages geplaatst om hele andere redenen. Hetzelfde geldt ook voor een piercing, waarvan de "oorbel" het bekendste voorbeeld is. Het (be)oordelen hiervan is niet verstandig. Immers, de wet is als het ware een spiegel, en wie een ander in de spiegel laat kijken, krijgt zelf ook de spiegel gepresenteerd.

Zijn de "wetten" uit Leviticus dan helemaal niet meer van toepassing?

Het antwoord is "ja en nee". "Handig, wat kan ik daar nu mee", denk je nu. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld. In Leviticus 19 lezen we bijvoorbeeld:

U mag niets eten met het bloed er nog in. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden.

Nu beweren wij dat we wel iets mogen eten met bloed erin, maar, dat we niet aan wichelarij mogen doen. Waarom? Simpel, omdat God (Jezus) ons in het Nieuwe Testament leert dat we alles kunnen eten:

Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. (Romeinen 14)

Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. (Mattheüs 15)

De wet uit Leviticus 19 m.b.t. voedsel is dus niet voor ons van toepassing. Wichelarij is een ander verhaal. Tegen toverij, tegen zaken als yoga, reiki, enz. enz. wordt op tal van andere plaatsen gewaarschuwd, en daarmee is het niet slechts een onderdeel van oud-testamentische wetten! Lees daarover meer in de artikelen Mandala's en Occultisme.


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook