WAAROM GENEEST NIET IEDEREEN?


Lukas 9
En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.


In een ander artikel hebben we aangetoond dat de gave der genezing en andere gaven van de Geest nog steeds aanwezig zijn en verstrekt worden. Het betreffende artikel roept boze reacties en vragen op, zoals "waarom geneest niet iedereen?" Op deze vraag zullen we nu ingaan. Het is niet de bedoeling mensen boos te maken, en daarom vragen we jou dit artikel met een open hart te lezen, los van je tradities en/of hetgeen je geleerd hebt. We baseren ons op Gods Woord! Bij het lezen van dit artikel moet je beseffen dat God wil dat we gezond zijn! In 3 Johannes 1 lezen we "Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat." In de Engelse KJV lezen we zelfs "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth." Het is een duidelijke uitspraak! God wil dat we gezond zijn!

In een gemiddelde genezingsdienst vinden tal van wonderen en genezingen plaats. Op onze site tref je diverse getuigenissen aan. Toch geneest niet iedereen. Ook worden mensen, die genezen zijn, soms weer ziek. Waarom? In de eerste plaats moeten we beseffen dat Jezus, toen Hij op aarde was iedereen genas! Maar, Zijn discipelen waren niet altijd succesvol! Uit bijvoorbeeld Mattheüs 17 blijkt dat de volgelingen een zieke jongen niet konden genezen: "Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek... En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen." en in 2 Timotheüs 4 lezen we dat Paulus Trofimus ziek achterliet: "Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten." Ook nu hebben Jezus' volgelingen niet altijd succes. Er zijn verschillende redenen.

Wat valt ons op in Mattheüs 17? De meesten lezen er snel overheen: de discipelen stelden Jezus een vraag ("Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven?"), en laten we eerst eens stil staan bij deze vraag! De discipelen waren oprecht, ze hadden geloof, en toch konden ze de jongen niet genezen. Ze kwamen bij hun Verlosser, hun Meester, hun God, met de "waarom-vraag", niet om Hem aan te klagen, maar om te leren. Stel jij de "waarom-vraag" om een gebedsgenezer of dienaar van God aan te klagen? Stel jij de "waarom-vraag", omdat je God wil aanklagen, of omdat jij jouw traditie of religie dient? Of stel je de "waarom-vraag", omdat je oprecht bent, omdat je een wonder of genezing verwacht, of omdat je een klein of groot probleem hebt, en je vraagt je af "waarom?" Wanneer jij een intieme relatie met Jezus hebt, zal Hij jou antwoorden, net zoals Hij ook de discipelen antwoordde (dat betekent niet dat het antwoord altijd "naar wens" is)! Het antwoord aan de discipelen was duidelijk en hard: "Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn." De discipelen hadden ongeloof (dat betekent niet dat ze kleingelovig waren!), en dat is dus direct één van de redenen waarom iemand niet geneest, met de nadruk op één, want, er zijn nog meer redenen!

Redenen waarom iemand niet geneest
We noemen enkele redenen waarom een genezing uitblijft. De lijst is nooit volledig. Besef dat je de "waarom-vraag" altijd bij God mag neerleggen!

1.  Geloof en ongeloof
Lees het artikel Geloof en ongeloof en leer het verschil te begrijpen tussen kleingelovigheid en ongeloof. Geloof en ongeloof kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn!

2.  Misbruik van het avondmaal
De waarde en betekenis van het avondmaal worden vaak niet goed begrepen. De Bijbel leert in 1 Korinthe 11 dat "daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen." In het artikel avondmaal wordt het verband tussen ziekte en genezing en gezondheid uitgelegd.

3.  Christenen onttrekken zich aan hun verplichtingen!
Als iedere Christen zou doen wat Jezus ons opdraagt en zieken de handen zou opleggen, zouden er veel meer mensen genezen worden! Eén van de redenen waarom mensen dus ziek zijn of ziek blijven is omdat Christenen hun taken niet uitvoeren! We hebben het gratis ontvangen, om het ook weer gratis weg te geven!

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Doe jij mee? Voer jij de taak uit die God jou gegeven heeft?

4.  Zonde
5.  Gebrek aan kennis
6.  Occultisme
Veel mensen, ook gelovigen, laten zich bewust of onbewust in met het occulte, en openen, vaak zonder het te beseffen, op die manier de deur voor demonische machten, door bijvoorbeeld deel te nemen aan reiki of meditatie-oefeningen uit het boeddhisme. Ben je gewapend tegen occultisme? Weet je wel wat occultisme is? Lees meer over occultisme en ontdek waarom een Christen zich niet hoort bezig te houden met occulte zaken.


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook